2014 I 2013 I2012 I 2011 I  2010  2009 I 2008 I 2007

Novembar 2, 2015

Sadnja stabla lipe u Aleji ambasadora

02.11. 2015 godine, Ambasador Ogawa je, na poziv gospodina Selima Hadžibajrića, načelnika Općine Stari grad, posadio stablo lipe u „Aleji ambasadora“, na Darivi, općina Stari grad Sarajevo, skupa sa regionalnim direktorom UNHCR-a i ambasadorom Egipta u BiH.

Od 2002 godine, diplomate koje su bile u misiji u BiH su posadile preko 150 stabala u ovoj aleji. Ispred svakog drveta je pločica sa imenom osobe koja je posadila drvo.

Ambasador Ogawa je izjavio da sadnja drveta u „Aleji ambasadora“ predstavlja za njega veliku čast, te je istakao značaj ovog događaja za razvoj turizma, kako u Sarajevu, tako i u cijeloj BiH.

Oktobar 31, 2015

15. međunarodni judo turnir ''BiH&Nippon''

15. međunarodni judo turnir ‘’BiH i Nippon’’, u organizaciji Judo saveza FBiH te uz sponzorstvo Ambasade Japana u BiH održao se u subotu, 31. oktobra u KSC Ilidža.

U turniru je učestvovalo oko 500 takmičara iz BiH i regije.

NJ.E. Ambasador Kazuya Ogawa je otvorio događaj i uručio medalje najboljim učesnicima.

Ambasada Japana se nada da će ovaj događaj omogućiti građanima Bosne i Hercegovine da nauče više o japanskim tradicionalnim sportovima.

 

Oktobar 15, 2015

Šesti sajam stipendija na Univerzitetu u Sarajevu

Ambasada Japana je učestvovala na Šestom sajmu stipendija koji organizira Univerzitet u Sarajevu.

Predstavnici Odjela za kulturu i PR Ambasade Japana predstavili su razne programe stipendiranja za studij i istraživanje u Japanu.

Brojni srednjoškolci, studenti, nastavnici i saradnici su posjetili štandove različitih institucija (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, predstavnici lokalnih zajednica, itd.) koje dodjeljuju stipendije Bbh. studentima za studiranje u BiH ili u inostranstvu.

Oktobar 11, 2015

Japanska ceremonija ispijanja čaja

Japanska ceremonija ispijanja čaja u organizaciji Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, uz saradnju sa Urasenke filijalom iz Londona održana je u nedjelju, 11. oktobra 2015. godine u sali Atrij, Hotel Europe, Sarajevo.

Ceremoniju je vodio Majstor Sokei KIMURA iz Urasenke filijale iz Londona http://www.urasenke.or.jp/texte/ i http://www.urasenke.co.uk/.

Održano je ukupno šest sesija čajne ceremonije, uključujući i specijalnu sesiju za studente kursa japanskog jezika. Uprkos lošem vremenu, preko 180 ljudi je uživalo u spiritualnom svijetu Japana. Svaka sesija se sastojala iz prezentacije, pitanja i odgovora  i ispijanja čaja.

Jedna sesija je trajala oko 45 min. Događaj se održao na japanskom jeziku, uz konsekutivni prevod na engleski jezik. Ulaz je bio slobodan.

Pozdravni govor ambasadora Ogawe dostupan je ovdje.

Brošura o Chadu - Putu čaja dostupna je ovdje.

Događaj se također organizovao uz saradnju sa Udruženjem za promociju Japana i japanske kulture "Hanabi".

Ambasada Japana se nada da je ovaj događaj pomogao građanima Bosne i Hercegovine da nauče više o tradicionalnoj japanskoj kulturi.

Oktobar 2, 2015

Kurs japanskog jezika 2015/16 - Orijentacijski dan

Orijentacijski dan za prijavljene kandidate je održan u petak 02. oktobra 2015. godine u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prisutnima su se obratili NJ.E. Kazuya Ogawa, ambasador Japana u BiH; prof. dr Ugo Vlaisavljević, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu; prof. dr Muhamed Smajlović, prodekan za finansije Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i nova instruktorica gđa Sayaka Okada.

Ambasador Ogawa je izrazio dobrodošlicu trećoj generaciji studenata japanskog jezika u japansku jezičku zajednicu u Sarajevu, izrazivši nadu da će studenti uživati u časovima i vrijedno raditi na usavršavanju japanskog jezika.

''Kada ste u pitanju vi, dragi studenti 2. i 3. godine, bio sam uistinu impresioniran vašim prošlogodišnjim postignućima, i siguran sam da od vas možemo očekivati još velikih stvari u budućnosti. Nadam se da ćete svi ostvariti dobre rezultate na predstojećoj Provjeri znanja japanskog jezika, testu koji je priznat na međunarodnom nivou. Želim vam svima sreću i veliki uspjeh u učenju japanskog jezika i spajanju Japana i Bosne i Hercegovine'', rekao je ambasador Ogawa.

''Govoreći u ime rektora i cjelokupne akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu, uistinu cijenimo napore Ambasade Japana da se realizira kurs japanskog jezika koji je otvoren za studente i za javnost. Sretni smo jer ovaj projekat ulazi u 3. godinu implementacije i nadamo se da će kurs japanskog jezika uskoro postati dio akademskog programa Univerziteta'', rekao je prorektor Vlaisavljević.

''Nadamo se da ćete se u našim prostorima ugodno osjećati i da će vam to pomoći da lakše prezentirate svoja dostignuća iz ove oblasti, uz želju da ćete svoje znanje japanskog jezika u budućnosti imati priliku da aktivno primjenjujete'', rekao je prodekan Smajlović.

August 10, 2015 (datum testiranja: 6. decembar)

Provjera znanja japanskog jezika (Japanese-Language Proficiency Test)

Provjera znanja japanskog jezika (Japanese-Language Proficiency Test/JLPT) će se prvi put održati u Bosni i Hercegovini 6. decembra 2015. godine, u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

JLPT je test za neizvorne govornike japanskog jezika s ciljem evaluacije i certificiranja njihovog znanja japanskog jezika. U 2014. godini, oko 600.000 osoba u 67 zemalja i područja širom svijeta je pristupilo ovome testu. JLPT je najveće testiranje japanskog jezika na svijetu.

Test će obaviti Japanska fondacija u saradnji sa Komitetom za administraciju JLPT testa u BiH. Komitet je nedavno uspostavljen od strane Univerziteta u Sarajevu i Ambasade Japana u BiH, a sastoji se od predstavnika Univerziteta u Sarajevu, Ambasade Japana u BiH, stručnjaka za japanski jezik i drugih članova koji će realizirati testiranje u Sarajevu.

Opšte informacije

Upute za izradu testa

Primjeri pitanja

Aplikacijski formular

Kriteriji

Kandidati trebaju biti neizvorni govornici japanskog jezika.

Nivoi

N1 - sposobnost razumijevanja jezika u raznim okolnostima.

N2 - sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama i u drugim okolnostima, do određenog nivoa.

N3 - sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama, do određenog nivoa.

N4 - sposobnost razumijevanja osnova jezika.

N5 - sposobnost razumijevanja osnova jezika, do određenog nivoa.

Cijena: 55,00 KM

Registracija

- Najprije pažljivo pročitajte upute za izradu testa

- Preuzmite aplikacijski formular isključivo sa ove web stranice.

- Elektronski popunite aplikacijski formular.

- Ručno popunjen aplikacijski formular ili formular preuzet sa neke druge web stranice neće biti prihvaćen.

- Formular se sastoji od tri stranice (A,B, C), Test Vouchera te Test Voucher kopije. Prilikom popunjavanja stranice A, preostale dvije stranice se popunjavaju automatski.

- Isprintajte popunjeni formular. Sačuvajte stranicu C za sebe. Zalijepite fotografiju na Test Voucher i Test Voucher kopiju.

- Uplatite 55,00 KM na banknovni račun Univerziteta u Sarajevu: 1610000008960774, Raiffeisen Bank D.D. Bosna i Hercegovina. Svrha uplate: ''Provjera znanja japanskog jezika''

- Pošaljite sljedeće dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo); dokumente u zatvorenoj koverti možete i lično dostaviti u ambasadu:

1) Popunjeni aplikacijski formular (stranice A i B);

2) Test Voucher;

3) Test Voucher kopiju;

4) Dokaz o uplati

- Molimo naznačite Provjera znanja japanskog jezika na koverti.

- Aplikacijski period: 1-11. septembar 2015. (koverte sa poštanskim pečatom sa datumom 11.09. će biti prihvaćene)

- Potvrda primitka aplikacije će stići na e-mail adresu navedenu u vašoj aplikaciji najkasnije do 18. septembra.

- Ukoliko ne primite potvrdu aplikacije do 18. septembra, o tome nas odmah obavijestite putem e-maila.

- Ovjereni Test Voucher ćete preuzeti na mjestu održavanja testiranja, 6. decembra.

Upite možete poslati na e-mail adresu: embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp

Telefonski upiti neće biti prihvaćeni.

Ambasada Japana u BiH se nada da će JLPT potaknuti što veći broj ljudi u Bosni i Hercegovini da uče japanski jezik te da će dodatno doprinijeti promicanju bilateralnih odnosa između Japana i BiH u raznim sektorima, poput obrazovanja, kulture itd.

 

August 3, 2015

Arhitekt dr Kuma održao predavanje u Mostaru

Dana 3. augusta, svjetski poznati arhitekt dr Kengo Kuma održao je predavanje u sklopu ljetne škole arhitekture u Mostaru.

Po pozivu organizatora, predavanju je prisustvovao i Ambasador Ogawa.

Izuzetno uspješnom predavanju prisustvovali su i brojni studenti i građani kao i ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, gradonačelnik Grada Mostara te ugledni arhitekti iz Bosne i Hercegovine.

Juni 23, 2015

Kurs japanskog jezika 2014/15 - Ceremonija dodjele certifikata na Univerzitetu u Sarajevu

Ceremonija dodjele certifikata za prvu i drugu generaciju polaznika kursa japanskog jezika kojeg je, u akademskoj 2014/15. godini organizirao Univerzitet u Sarajevu uz podršku Ambasade Japana u BiH i Japanske fondacije, održana je u utorak, 23. juna u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Ceremoniju su otvorili NJ.E. gospodin Kazuya OGAWA, Ambasador Japana u BiH i prof. dr Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, uz prisustvo prof. dr Uge Vlaisavljevića, prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, predstavnika Odjela za kulturu i PR Ambasade Japana i gđe Yukari Hill, instruktorice japanskog jezika.

Rektor Avdispahić i ambasador Ogawa su uručili cerifikate za 31. polaznika kursa.

Među polaznicima kursa bila su i 2 kandidata za MEXT stipendije koji će, u aprilu 2016. godine, započeti svoje studije u Japanu.

''Vi, dragi studenti, nosite značajnu ulogu u kreiranju zajednice istraživača japanskog jezika i kulture, u poticanju i razvoju japanskih studija u ovoj zemlji, u intelektualnoj razmjeni između Japana i Bosne i Hercegovine, te predstavljate čvrst i trajan most između naših zemalja.

Ovom prilikom želim iskazati posebnu zahvalnost Univerzitetu u Sarajevu za izuzetnu saradnju i otvorenost prema ovome projektu. Također želim izraziti iskrenu zahvalnost gđi Yukari Hill za njen entuzijazam i profesionalnost. Bez nje ne bismo imali kurs japanskog jezika. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini gaji snažnu nadu da će ovaj projekat učvrstiti bilateralne odnose i uzajamno poštovanje između naših naroda i zemalja.'' rekao je ambasador Ogawa u svom pozdravnom govoru.

Rektor Avdispahić naglasio je veliku ulogu i značaj Japana u svijetu te izrazio nadu da će Univerzitet ostvariti šire oblike saradnje sa institucijama iz ove države. Podsjetivši da kurs japanskog jezika sada ulazi u treću godinu implementacije, rektor Avdispahić je istakao da bi ovaj oblik učenja japanskog jezika trebao postepeno prerasti u akademski program Univerziteta u Sarajevu.

Treća godina kursa japanskog jezika će početi u oktobru 2015. godine. Detaljnije informacije će blagovremeno biti objavljene na web stranicama Ambasade Japana i Univerziteta u Sarajevu.

Juni 14, 2015

Učešće na 12. Kid's festivalu

12. Kid's Festival održan je u Sarajevu u Centru Skenderija, sa učešćem od nekoliko hiljada djece iz cijele Bosne i Hercegovine na ovom događaju za mlade.

Sedmu godinu zaredom, Ambasada Japana u BiH, uz Anime/Manga Fan Community Sarajevo i udruženje ljubitelja japanske kulture ''Hanabi'' učestvovala je na Međunarodnom sajmu kojeg su činili radionice, izložbe, zabava i štandovi mnogih Ambasada i drugih lokalnih i međunarodnih organizacija.

Kao i svake godine, Ambasada Japana je nastojala zabaviti, ali u isto vrijeme educirati djecu iz Bosne i Hercegovine o tradicionalnoj kulturi Japana, kao što su origami, japanska kaligrafija i popularne japanske igračke.

Tokom posjete štanda Ambasade Japana, djeca su imala priliku nositi tradicionalu japansku odjeću, učiti riječi na japanskom jeziku, dobiti svoje ime napisano japanskim pismom kao i zanimljive poklone.

Ambasada Japana se nada da će ova i slične promocije Japanske kulture doprinijeti jačanju prijateljskih veza između Japana i BiH.

Juni 5, 2015

Kurs japanskog jeziku u Gimnaziji Banja Luka - ceremonija dodjele certifikata

Ceremonija dodjele certifikata za polaznike kursa japanskog jezika koji se održava u Gimnaziji Banja Luka održana je 5. juna u Banjoj Luci. Događaju su prisustvovali gđa Kakuko KOTAKA, šef Odjela za kulturu i PR Ambasade Japana u BiH, gđa Miho ĐEKIĆ, instruktorica japanskog jezika te učenici i profesori škole.

Zamjenica direktora škole je polaznicima uručila certifikate izrađene od tradicionalnog japanskog papira Washi. Nakon dodjele certifikata uslijedio je recital japanske poezije te prezentacija učenika o porijeklu i razvoju japanskog pisma Kanji.

Učenici su predstavili i šarene kartice sa napisanim željama, po uzoru na tradicionalni japanski festival Tanabata, kada ljudi pišu svoje želje na papiriće u boji i zakače ih za grane bambusa.

''Uistinu cijenim napore koje je Gimnazija Banja Luka uložila u organizaciju kursa japanskog jezika. Smatram da je učenje stranog jezika početna tačka za učenje o kulturi drugog naroda. Kada je japanski jezik u pitanju, učenici moraju upotrijebiti mnogo mašte jer se japanski jezik mnogo razlikuje od jezika koji se govori u Bosni i Hercegovini. Ali dobro je imati bogatu maštu jer će pomoći osobi da razumije način razmišljanja drugih, to čini nekoga boljom osobom i obogaćuje život'', kazala je gđa Kotaka u svom pozdravnom govoru.

Maj 18, 2015

Prezentacije MEXT stipendija za 2016. godinu

Vlada Japana nudi 4 različita programa stipendiranja za studente iz BiH koji žele studirati na univerzitetima u Japanu, u sklopu MEXT  (Ministarstvo obrazovanja i nauke) programa stipendiranja.

Rok za predaju aplikacija je 05. juni, 2015. godine, do 17 sati.

Prezentacije MEXT programa stipendiranja, uz Q&A sesije će se održati prema sljedećem rasporedu:

18. maj u 17,00 sati - Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (sala 3). Prezentaciju će održati gđa Suzana Gotovac Atlagić, profesorica na Univerzitetu u Banjoj Luci – bivša MEXT stipendistica.

18. maj u 14,00 sati – Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (amfiteatar Zvečevo). Prezentaciju će održati predstavnici Odjela za kulturu i PR Ambasade Japana i bivša MEXT stipendistica Taida Jašarević.

Od 1996. godine, preko 30 studenata iz Bosne i Hercegovine je steklo obrazovanje u Japanu putem MEXT programa stipendiranja.  Detalji o svim programima stipendiranja su dostupni na http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/EN/CultureScholarships.html.

Mart 7, 2015

Prvo takmičenje najboljih govornika održano u Sarajevu

Prvo takmičenje najboljih govornika na japanskom jeziku održano je 7. marta, u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Takmičenje je organizirao Univerzitet u Sarajevu, uz sponzorstvo Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini i kompanije JTI – Japan Tobacco International, predstavništvo u Sarajevu. 

Događaju su prisustvovali g. Hideo YAMAZAKI, ambasador Japana u BiH i prof. dr Nihad FEJZIĆ, dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U svom pozdravnom govoru, Ambasador Yamazaki je izrekao riječi ohrabrenja za sedam takmičara kao i za sve ostale koji uče japanski jezik. Događaju je takođe prisustvovalo oko 80 studenata kao i predstavnici lokalnih medija.

Sedam takmičara koji su, na osnovu pristiglih aplikacija, bili izabrani da učestvuju u takmičenju, predstavilo je svoje govore na japanskom jeziku, nakon čega su uslijedila pitanja četveročlane izborne komisije.

Sljedećim učesnicima su uručeni certifikati i nagrade:

- Prvo mjesto: gđica Aleksandra LEONTIJEVIĆ
Tema izlaganja: ‘’Zašto sam odlučila učiti Kanji’’

- Drugo mjesto: gđica Ines ROVČANIN
Tema izlaganja: ‘’Pismo iz prošlosti’’

- Treće mjesto: gđica Sanda ŠLJIVO
Tema izlaganja: ‘’Japan, moj prijatelj’’

Predstavnica JTI ureda u Sarajevu je pobjednici uručila povratnu avio kartu za Japan.

Takmičenje je održano i uz finansijsku podršku Japanske fondacije.

 

Februar 27, 2015

Okupljanje stipendista Vlade Japana i članova JICA alumni

Prijem povodom okupljanja stipendista Vlade Japana održao se 27. februara u rezidenciji Ambasadora Japana u BiH.

Prijemu su prisustvovali i članovi JICA alumni udruženja, MEXT stipendisti koji će u aprilu 2015. godine započeti svoje studije u Japanu te studenti druge godine kursa japanskog jezika na Univerzitetu u Sarajevu.

Gosti su uživali u japanskoj hrani, razmjenili iskustva iz Japana, učenja japanskog jezika te govorili o životu nakon povratka u BiH.

Februar 20, 2015

Prezentacija japanske kulture u Gimnaziji Banja Luka

Predstavnici Odjela za kulturu i PR iz Japanske ambasade u BiH posjetili su Gimnaziju Banja Luka i predstavili razne elemente japanske kulture pred više od 50 učenika i nastavnika.

Učenici su imali priliku pogledati Japan Video Topics - kratke video zapise o raznim izumima koji olakšavaju brigu o starijim i nemoćnim osobama te o japanskoj posvećenosti održavanju životne sredine čistom koja proizilazi iz uvjerenja da čisto okruženje vodi ka čistom srcu.

Učenici su takođe imali priliku da razgovaraju na japanskom jeziku, pjevaju pjesmu na japanskom jeziku te da učestvuju u zanimljivom kvizu o različitim aspektima japanskog društva.

Februar 12-25, 2015

Sedmica japanskog filma 2015

Sedmica japanskog filma 2015, u organizaciji Ambasade Japana u BiH, održava se prema sljedećem rasporedu:

 ★ Sarajevo, 12-18. februar, u 20,15 sati, kino Meeting Point, u okviru festivala "Sarajevska zima". Ulaz je slobodan. Prvu projekciju će otvoriti NJ.E. Hideo YAMAZAKI, ambasador Japana u BiH.

Raspored projekcija&film sinopsis

★ Banja Luka, 19-25. februar, u 20,00 sati, Dom omladine, u saradnji sa Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Ulaz je slobodan. Prvu projekciju će otvoriti gđa Kakuko KOTAKA, šef Odjela za kulturu i PR Ambasade Japana u BiH.

Raspored projekcija&film sinopsis

Sedmice filma otvara film The Kirishima Thing (2012), coming-of-age film koji reflektira razvoj glavnog lika kroz djetinjstvo do odraslog doba u određenom društvenom kontekstu; baziran je na noveli koja je postala veliki hit u Japanu, te je osvojio brojne nagrade.

Filmovi A Story of Yonosuke (2012), About the Pink Sky (2011) su takođe coming-of-age-filmovi,dok Things Left Behind (2013), Reunion (2013), Casting Blossom to the Sky (2011) i Hearts Together (2012) predstavljaju pogled u prošlost s fokusom na ljudski doživljaj velikih tragedija u japanskoj historiji – bombardiranje Hirošime te Veliki potres na Istoku Japana.

Filmovi se prikazuju sa titlovima na engleskom jeziku.

Januar 30, 2015

Prezentacija japanske kulture u Osnovnoj školi "Mula Mustafa Bašeskija" Sarajevo

Predstavnici Odjela za kulturu i PR iz Japanske ambasade posjetili su Osnovnu školu "Mula Mustafa Bašeskija" u Sarajevu i predstavili razne elemente japanske kulture pred više od 50 učenika i nastavnika.

Učenici su imali priliku pogledati Japan Video Topics - kratke video zapise o Mottainai, tradicionalnom japanskom izrazu koji vrednuje i poštuje sva sredstva te ukazuje poštovanje i zahvalnost na svim materijalnim stvarima, kao i o raznim izumima koji olakšavaju život u Tokiju.

Učenici su takođe imali priliku da razgovaraju na japanskom jeziku, pjevaju pjesmu na japanskom jeziku te da učestvuju u zanimljivom kvizu o različitim aspektima japanskog društva te prijateljstvu između Japana i BiH.

Januar 27, 2015

Lejla Hodžić, pobjednica takmičenja u pisanju eseja u organizaciji Japanskog vijeća za vanjsku trgovinu posjetila Japan

Lejla Hodžić, 19-godišnja studentica iz Bosne i Hercegovine jedna je od pobjednika takmičenja u pisanju eseja koje od 2005. godine organizira Japansko vijeće za vanjsku trgovinu (JFTC) s ciljem poticanja studenata, mladih istraživača i poslovnih ljudi da izraze svoja mišljenja o temama od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Sa svojim esejem na temu "Japan: uvid u budućnost svijeta" gđica Hodžić je osvojila Specijalnu nagradu Predsjednika Izbornog komiteta u iznosu od 100,000 YPN te put u Japan kako bi prisustvovala ceremoniji dodjele nagrada.

Lejlaje pisala o svojima iskustvima u Japanu ovdje.

 

Januar 12, 2015

Izložba kaligrafije 1. i 2. generacije polaznika kursa japanskog jezika u Sarajevu

U ponedjeljak, 12.01. u holu Ekonomskog fakuteta Univerziteta u Sarajevu, otvorena je izložba kaligrafskih radova 1. i 2. generacije polaznika kursa japanskog jezika koji implementira Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa Ambasadom Japana u BiH.

Kakizome je vrsta japanske kaligrafije kojom se početkom godine izražavaju želje za predstojeću godinu.

U okviru takmičenja organiziranog među polaznicima kursa, studenti prve godine su izradili radove na teme: trešnjin cvijet, san, proljeće, snijeg i prijateljstvo - osnovnim japanskim pismima hiragana i katakana. Polaznici druge godine su izradili radove na teme: svjetlost budućnosti i čvrsto prijateljstvo - naprednim japanskim pismom kanji.

Prisutni su imali priliku poslušati djelo Sonata za dvije flaute Johanna Christiana Schultza, u izvedbi studentica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Nikoline Šušak i Arijane Piknjač te pozdravne govore prof. dr. Uge Vlaisavljevića, prorektora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Željka Šaina, dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

NJ. E. Hideo Yamazaki, ambasador Japana u BiH je, uz kraće obraćanje, uručio nagrade i certifikate pobjednicima.

"Dragi studenti, iznimno sam ponosan na vas i iskreno se nadam da će ova izložba poslužiti kao dodatni poticaj vašem učenju japanskog jezika. Očekujem da ćete donijeti brojne pozitivne promjene u bh. društvu te da ćete  aktivno učestvovati u intelektualnoj, socio-kulturološkoj, ekonomskoj i drugim oblicima saradnje između Bosne i Hercegovine i Japana." kazao je ambasador Yamazaki.

Izložba je otvorena do 18.01.2015.