Politika pomoći Bosni i Hercegovini

 1. Osnovna politika
  1. Obavijest za sve potencijalne aplikante za sredstva unutar programa GAGP  

   Usljed katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu tokom maja 2014. godine, sva finansijska pomoć koja će se dodijeliti u toku 2014. godine za provedbu projekata u okviru  Granta pomoći za grassroots (temeljne) projekte (GAGP) će biti usmjerena ka javnim institucijama (opštinama / općinama i opštinskim / općinskim javnim preduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog društva u općinama koje su pretrpjele značajnu štetu i gubitke usljed nedavnih poplava.

   U slučaju da sjedište vaše ustanove / organizacije nije u opštini / općini koja je teško pogođena nedavnim poplavama, ljubazno vas molimo da do daljnjeg ne dostavljate aplikaciju za finansiranje u okviru GAGP programa.

  2. Značaj japanske pomoći Bosni i Hercegovini

   • Stabilizacija Bosne i Hercegovine je značajna za stabilizaciju cjelokupnog regiona jugoistočne Evrope
   • Jačanje saradnje između Japana i Evrope
   • Izgradnja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom u pogledu njenog budućeg pridruživanja EU
   • Japan smatra da je od velikog značaja doprinos Japana, kao člana međunarodne zajednice, izgradnji mira, smanjenju siromaštva i ekonomskom razvoju u BiH putem ODA (Zvanične pomoći razvoju).
   • Pomoć će posebno biti od koristi razvoju Bosne i Hercegovine jer se zasniva na iskustvu Japana stečenom pri saradnji sa mnogim zemljama u Aziji i centralnoj i istočnoj Evrope.
  3. Osnovna politika japanske pomoći BiH
   • Japan, zajedno sa ostalim donatorima i međunarodnim organizacijama, pruža Bosni i Hercegovini pomoć koja za cilj ima promoviranje etničkog pomirenja i ekonomske stabilizacije, što predstavlja osnovu za jačanje mira u Bosni i Hercegovini.
   • Japanska ODA u Bosni i Hercegovini koja se ranije fokusirala na konkretnu vrstu saradnje pri postkonfliktnoj obnovi – t.j. obnovi društvene i ekonomske infrastrukture te unaprijeđenju sredstava koja se odnose na osnovne ljudske potrebe u sektorima poput zdravstva, obrazovanja itd. – preorijentisat će se na savjetodavnu vrstu saradnje, poput izgradnje kapaciteta u raznim institucijama u Bosni i Hercegovini.
   • Važno je odabrati i koncentrirati se na prioritetne sektore i sprovesti pomoć na što efikasnji način.
 2. Prioritetni sektori za pomoć
  1. Promocija tržišne ekonomije
  2. Okoliš
  3. Doprinos miru