2014 | 2013 | 2012 |  2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007

Decembar 28, 2015

Ceremonija primopredaje na “Projektu jačanja kapaciteta komunalnog preduzeća Općine Kladanj”

15. decembra 2015. godine je u prostorijama Općine Kladanj održana ceremonija primopredaje za Projekat jačanja kapaciteta komunalnog preduzeća Općine Kladanj. Ceremoniji su prisustvovali zamjenik Šefa Misije Japana u BiH, g-din Kazumasa Miyazaki, načelnik Općine Kladanj, g-din Jusuf Čavkunović, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, g-din Safet Harbinja, pomoćnik Ministra za zaštitu okolice i prirode Tuzlanskog kantona, g-din Goran Mišić i direktorica neprofitne kompanije Ekopak d.o.o. iz Sarajeva, gđa Amela Hrbat.

Vlada Japana dodijelila je sredstva u iznosu od 93.457 eura (182.786 KM) Općini Kladanj za nabavku dva vozila za prikupljanje otpada. Pored iznosa japanskog granta, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ekopak d.o.o. i Općina Kladanj su osigurali iznos od 55.329 eura (108.214KM). Ovaj projekat će omogućiti efikasnije prikupljanje otpada za 15.000 osoba u toj općini.

Projekti iz oblasti zaštite okoliša se nalaze na listi prioriteta kada je u pitanju pomoć koju Vlada Japana obezbjeđuje za Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu, Japan je od 1996. godine do danas u okviru Granta pomoći za grassroots (temeljne) projekte (GAGP) podržao niz projekata širom Bosne i Hercegovine čiji je cilj zaštita okoliša.

Decembar 28 , 2015

Ceremonija primopredaje na Projektu unaprijeđenja sistema centralnog grijanja u Osnovnoj školi "Jova Jovanović Zmaj" u Trebinju

9. decembra 2015. godine održana je ceremonija primopredaje za projekat unaprijeđenja sistema centralnog grijanja u Osnovnoj školi “Jova Jovanović Zmaj” u Trebinju. Ceremoniji su prisustvovali zamjenik Šefa Misije Japana u BiH g-din Kazumasa Miyazaki, zamjenik načelnika Grada Trebinje g-din Neđo Ćebedžija i direktor škole g-din Darko Jegdić.

Vlada Japana je dodijelila sredstva u iznosu od 65.188 eura (oko 127.496 KM) Osnovnoj školi “Jova Jovanović Zmaj” za rekonstrukciju postojećeg sistema centralnog grijanja i kotlovnice, kao i ugradnju novih radijatora u matičnoj školi.

Okončanjem radova na renoviranju školskog objekta stvoreni su adekvatni sanitetski uslovi i bolji uslovi za odgojno-obrazovni rad za 1.160 učenika koji pohađaju ovu školsku ustanovu, kao i 113 nastavnika i saradnika.

Vlada Japana pridaje veliki značaj sektoru osnovnog obrazovanja u kontekstu zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba. Od 1996. godine pa do danas, Vlada Japana je kroz GAGP grant podržala projekte u preko 70 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini.

Decembar 28 , 2015

Ceremonija primopredaje na Projektu unaprijeđenja sistema centralnog grijanja u Osnovnoj školi "Risto Proroković" u Nevesinju

8. decembra 2015. godine održana je ceremonija primopredaje za projekat unaprijeđenja sistema centralnog grijanja u Osnovnoj školi "Risto Proroković" Nevesinje. Ceremoniji su prisustvovali zamjenik Šefa Misije Japana u BiH g-din Kazumasa Miyazaki, načelnik Opštine Nevesinje g-din Momčilo Šiljegović i direktor škole g-din Milan Bejatović.

Vlada Japana je dodijelila sredstva u iznosu od 92,848 eura (oko 181,594 KM) Osnovnoj školi "Risto Proroković" u Nevesinju za ugradnju novog sistema centralnog grijanja, uključujući ugradnju novih radijatora u učionicama koji su zamijenili stare peći na drva. Projekat je uključio i renoviranje podova, zidova i vrata u 17 učionica u školskom objektu.

Okončanjem radova na renoviranju školskog objekta stvoreni su bolji uslovi za odgojno-obrazovni rad za oko 960 učenika koji pohađaju ovu školsku ustanovu, kao i 140 nastavnika i saradnika.

Vlada Japana pridaje veliki značaj sektoru osnovnog obrazovanja u kontekstu zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba. Od 1996. godine pa do danas, Vlada Japana je kroz GAGP grant podržala projekte u preko 70 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini.

Decembar 11, 2015

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Kazuya Ogawa uručio UNHCR-u 5.000 deka i 1.000 prostirki za spavanje u cilju jačanja pripremljenosti na mogući priljev izbjeglica i imigranata u zemlje Zapadnog Balkana

Dana 16. decembra 2015. godine, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini  Kazuya Ogawa uručio je 5.000 deka i 1.000 prostirki za spavanje regionalnom predstavniku UNHCR-a za jugoistočnu Evropu i predstavniku za BiH Endru Mejnu (Andrew Mayne), u cilju jačanja pripremljenosti na mogući priljev izbjeglica i imigranata u Republiku Albaniju, Republiku Kosovo, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

U septembru 2015. godine Vlada Japana dodijelila je bespovratnu pomoć u iznosu od 2 miliona američkih dolara (oko 3.424.372 KM) UNHCR-u, IOM-u i IFRC (Međunarodna federacija Crvenog križa) za poboljšanje uslova u prihvatnim centrima za izbjeglice i imigrante, poboljšanje kapaciteta upravljanja granicama, kao i za nabavku hrane i pružanje zdravstvenih usluga. Najveći dio ove pomoći namijenjen je Republici Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji od kojih nijedna nije članica Evropske unije, te stoga nisu obuhvaćene sigurnosnom mrežom EU, a kroz te zemlje prolaze brojne izbjeglice i migranti na putu prema državama EU.

U okviru toga, 108.000 američkih dolara (približno 185.000 KM) obezbijeđeno je Regionalnom uredu UNHCR-a u Sarajevu, koji je nadležan za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, od ukupnog iznosa od milion američkih dolara (US$ 1.000,000) kroz projekat UNHCR-a pod nazivom  “Hitna bespovratna pomoć za priljev izbjeglica i migranata u Evropu. UNHCR je već utrošio dio donirane sume za nabavku 5.000 deka i 1.000 prostirki za spavanje za povećanje pripravnosti u slučaju priljeva izbjeglica u Republiku Albaniju, Republiku Kosovo, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. U zavisnosti od daljeg razvoja situacije po pitanju priljeva izbjeglica, ostatak sredstava biće utrošen za nabavku ključnih potrepština.

Decembar 11, 2015

Ceremonija otvaranja dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Orašju

11. decembra ambassador Kazuya Ogawa prisustvovao je ceremoniji otvaranja devnog centra za djecu sa posebnim potrebama u Orašju. Ovaj centar bio je potpuno uništen u poplavama u maju 2014. te je vlada Japana, zajedno sa općinom Orašje i IOM-om rehabilitirala ovaj centar. Očekuje se da će oko 80-ero djece sa posebnim potrebama nastaviti pohađati ovaj novoobnovljeni centar.

Novembar 27, 2015

Ambasador Japana Kazuya Ogawa prisustvovao ceremoniji primopredaje projekta “Upravljanje rizicima od klizišta” koji je realizovan posredstvom UNDP ureda u BiH

Dana 27. novembra 2015. godine, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Kuzaya Ogawa prisustvovao je ceremoniji primopredaje projekta pod nazivom “Upravljanje rizicima od klizišta” koji je realizovan posredstvom UNDP Ureda u BiH. Ceremonija primopredaje održana je u Vogošći, a ceremoniji su takođe prisustvovali g. Edin Smajić, načelnik Opštine Vogošća, gđa Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH i rezidentna predstavnicu Razvojnog programa UN-a (UNDP), kao i predstavnici lokalne zajednice.

U okviru programa pomoći Bosni i Hercegovini za oporavak od poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu u maju 2014. godine, Vlada Japana osigurala je sredstva u iznosu od 2.94 miliona dolara za ovaj projekat. Projektom će se osigurati konkretna podrška lokalnim vlastima na područja 9 opština pogođenih klizištima i poplavama (Doboj, Goražde, Maglaj, Srebrenik, Tuzla, Zenica, Zvornik, Žepče i Vogošća) za sanaciju i stabilizaciju klizišta putem ulaganja s ciljem smanjenja rizika, te za jačanje kapaciteta za upravljanje klizištima i njihovo praćenje. Na području Vogošće, oko 50 domaćinstava odnosno 300 stanovnika imaće direktnu korist od ovog projekta, kroz mjere smanjenja rizika.

Novembar 14, 2015

JICA Alumni udruženje u BiH organizovalo seminar na temu poplava i klizišta u Bosni i Hercegovini

Dana 14. novembra JICA Alumni udruženje u BiH organizovalo je seminar pod nazivom “Poplave i klizišta u Bosni i Hercegovini – prevencija, pripravnost i intervencija”. Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, pospodin Kazuya Ogawa prisustvovao je seminaru i se obratio prisutnim učesnicima.

Seminar je organizovan s ciljem da bivši polaznici stručnih obuka koje organizuje Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) podijele znanje stečeno u Japanu u domenu zadate teme sa ostalim stručnjacima u Bosni i Hercegovini. Ukupno oko 30 učesnika uzelo je učešća na seminaru. Tri stručnjaka su održala prezentaciju nakon čega je uslijedila aktivna diskusija.

JICA je od kraja rata pa do danas finansirala stručne obuke u Japanu za oko 700 polaznika iz Bosne i Hercegovine.

Novembar 11, 2015

Ceremonija primopredaje na projektu''Unaprijeđenje sistema centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša''

11 novembra 2015. godine je održana ceremonija primopredaje na projektu „Unaprijeđenje sistema centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša“. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama Doma zdravlja Velika Kladuša, su prisustvovali zamjenik šefa misije Ambasade Japana u BiH Kazumasa Miyazaki, premijer Unsko-Sanskog Kantona Izudin Saračević, načelnik Općine Velika Kladuša Edin Behrić i direktorica Doma zdravlja Velika Kladuša Lirija Jusufović.

Vlada Japana je dodijelila iznos od 72.584 eura (oko 141.961 KM) Domu zdravlja Velika Kladuša za provedbu projekta „Unaprijeđenje sistema centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša“. Donatorskim sredstvima je realizovana rekonstrukcija instalacija centralnog grijanja starih preko 35 godina i termo-izolacija objekta Doma zdravlja. Cilj projekta je bio da osigura optimalne uslove zagrijavanja prostorija Doma zdravlja u kojima se pacijentima pružaju zdravstvene usluge i unaprijedi kvalitet zdravstvenih usluga.

Rekonstrukcija mašinskih instalacija centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša i termo-izolacija objekata ZU Doma zdravlja Velika Kladuša, uključujući i zgradu Porodilišta, će unaprijediti kvalitet zdravstvenih usluga koje se pružaju stanovnicima općine i doprinijeti uštedi energije u Domu zdravlja.

Vlada Japana pridaje značaj projektima u sektoru zdravstva. Od 1996. godine do danas, Japan je dodijelio preko 50 miliona eura za unaprijeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Bosni i  Hercegovini.

Novembar 10, 2015

Ceremonija primopredaje na Projektu ''Rekonstrukcija vodovodne mreže u Bosanskom Petrovcu''

10. novembra 2015. godine je održana ceremonija primopredaje na projektu „Rekonstrukcija vodovodne mreže u Bosanskom Petrovcu“. Ceremoniji su prisustvovali zamjenik šefa misije Japana u BiH Kazumasa Miyazaki, premijer Unsko-Sanskog Kantona Izudin Saračević i načelnik Općine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić.

Vlada Japana je dodijelila iznos od 92.319 eura (oko 180.560 KM) Općini Bosanski Petrovac za rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici 25. novembar i Ploče, čiji je cilj da osigura stabilno snadbijevanje vodom za 1200 osoba koje žive na području općine, uključujući stambene kuće i Mješovitu srednju školu „Bosanski Petrovac“.

Vlada Japana pridaje značaj projektima u sektoru vodosnadbijevanja sa aspekta zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba. Od 1996. godine do danas, Japan je dodijelio preko 1.3 milion eura za projekte vodosnadbijevanja širom Bosne i Hercegovine.

Oktobar 14, 2015

Ambasador Japana u BiH Kazuya Ogawa predao tri specijalna vozila za spašavanje ukupne vrijednosti 2 miliona KM Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Kazuya Ogawa danas je zvanično uručio tri specijalna vozila za spašavanje ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganu Mektiću tokom ceremonije koja se održala u prostorijama Ministarstva sigurnosti BiH (Operativno-komunikacijski centar BiH).

Ceremoniji su prisustvovali i direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Veseljko Elez i šef Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH Uroš Vojnović.

Ova tri vozila, čija je ukupna vrijednost oko 2 miliona KM, obezbijeđena su u sklopu tzv. neprojektne pomoći Vlade Japana kako bi doprinijela jačanju operativnih kapaciteta relevantnih institucija za odbranu od poplava. Ova tehnološki napredna vozila koja su proizvedena u Japanu mogu biti korištena kao komandni centar za upravljanje operacijama spašavanja od poplava i opremljena su gumenim čamcima, zračnim kompresorima, kompletnom opremom za ronjenje i led lampama.

Krajnji korisnici opreme su uprave civilne zaštite RS i FBiH i Odjel javne sigurnosti Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, čiji direktori/rukovodioci su oficijelno preuzeli opremu na trajno korištenje.

Članak o ceremoniji: http://www.klix.ba/vijesti/bih/ambasador-japana-urucio-bih-vozila-za-spasavanje-u-vrijednosti-2-miliona-km/151014061.

Oktobar 9, 2015

Ceremonija primopredaje na Projektu unaprijeđenja uslova rada u Osnovnoj školi "Kozarska Djeca" Gradiška

1. oktobra 2015. godine je održana ceremonija primopredaje na Projektu unaprijeđenja uslova rada u OŠ "Kozarska Djeca" Gradiška. Ceremoniji su prisustvovali zamjenik Šefa Misije Japana u BiH, g-din Kazumasa Miyazaki, načelnik Opštine Gradiška, g-dim Zoran Latinović i direktorica škole g-đa Zora Malešević.

Vlada Japana je dodijelila iznos od 69.704 eura (oko 136,329 KM) Osnovnoj školi "Kozarska Djeca" za zamjenu vanjske stolarije i obnovu sanitarnih čvorova u školskom objektu, te za adaptaciju fiskulturne sale, popravku i bojenje fasade i nabavku namještaja za kabinete.

Provedbom projekta su unaprijeđeni sanitetski uslovi u školskom objektu kao i uslovi za rad za 360 učenika te 38 nastavnika i saradnika u školi.


Oktobar 5, 2015

Ambasador Ogawa prisustvovao ceremoniji potpisivanja zapisnika o primopredaji medicinske opreme, čija je vrijednost 664.973KM zajedno sa NJ.E. Adilom Osmanovićem, ministrom civilnih poslova BiH

Dana 5. oktobra 2015. godine, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Kazuya Ogawa prisustvovao je ceremoniji potpisivanja zapisnika o primopredaji medicinske opreme čija je vrijednost 664.973KM. Domaćin ceremonije je bio Nj.E. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), Javna zdravstvena ustanova bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj i Javna zdravstvena ustanova bolnica „dr. Mladen Stojanović“  Prijedor će dobiti tri aparata za kompjutersku radiografiju koja su proizvedena u Japanu. Ova medicinska oprema donirana je o okviru većeg projekta pod nazivom “Neprojektna pomoć za nabavku japanskih industrijskih proizvoda”.

Ceremoniju potpisivanja zapisnika o primopredaji opreme organizovalo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, nakon čega će oprema biti uručena krajnjim korisnicima. U okviru istog projekta,  ove tri zdravstvene ustanove kao i JZU "Zdravstveni centar Brčko" Brčko već su dobile opremu za endoskopiju.

Nabavka napredne medicinske opreme samo je jedna komponenta većeg projekta čija je ukupna vrijednost oko 3.2 miliona KM. Druga komponenta projekta odnosi se se nabavku vozila za spašavanje u slučaju poplava, a koja će biti uručena upravama za civilnu zaštitu (FBiH, RS i Brčko distrikta).

Juli 16, 2015

Ceremonija primopredaje Projekta podrške aktivnostima deminiranja u okviru uspostavljanja međunarodnog turističkog koridora u Hercegovini

Dana 16. jula 2015. godine u Općini Ravno je upriličena ceremonija primopredaje “Projekta podrške aktivnostima deminiranja u okviru uspostavljanja međunarodnog turističkog koridora u Hercegovini”. Ceremonija je održana u prisustvu Nj.E. gosp. Kazuje Ogave (Kazuya Ogawa), Ambasadora Japana u Bosni i Hercegovini, gosp. Andrije Šimunovića, načelnika Općine Ravno, gosp. Ivice Brkića, šefa regionalnog ureda BHMAC-a u Mostaru, te ostalih relevantnih predstavnika. Vlada Japana je dodijelila iznos od 605.190 eura (oko 1.183.649 KM) Općini Ravno za deminiranje 638,436 m2 površine na teritoriju Općine.

Uprkos turističkom potencijalu koji posjeduje Općina Ravno, koja je smještena na području između Mostara i Dubrovnika, i koja obiluje kulturnim nasljeđem i prirodnim resursima, velika površina Općine je kontaminirana minama koje predstavljaju prijetnju lokalnom stanovništvu i prepreku ekonomskom razvoju i razvoju turizma. Provedba ovog projekta je omogućila lokalnom stanovništvu da žive u sigurnom okruženju te stvorila preduslove za razvoj lokalne ekonomije putem promocije turizma i poljoprivrede.

Realizacija projekta će stvoriti sinergiju između okončanog projekta deminiranja u Općini Ravno sa „Projektom uspostavljanja međunarodnog turističkog koridora i zaštite životne sredine u Hercegovini“, koji implementira Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) u okviru projekata tehničke saradnje, a čiji je cilj unaprijeđenje sektora turizma i zaštite okoliša u Hercegovini.

Deminiranje je preduvjet za održivi razvoj. Vlada Japana je od 1996. godine finansirala aktivnosti deminiranja u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od oko osam miliona eura.

Juli 15, 2015

Posjeta Ambasadora Ogawe Gradu Mostaru

15. jula Ambasador Kazuya Ogawa je posjetio gospodina Ljubu Bešlića, Gradonačelnika Mostara.

Gospodin Bešlić je pozdravio posjetu Ambasadora Ogawe Gradu Mostaru, te izrazio zahvalnost za projekte pomoći japanske vlade gradu Mostaru.  Sugovornici su razgovarali o Projektu obnove sportskog centra u Mostaru za pomirenje u zajednici kroz promociju sportskih aktivnosti, za koje je potpisan grant ugovor 21. januara ove godine.

Juni 24, 2015

Japanska organizacija za spoljnu trgovinu (JETRO) prihvata aplikacije za učešće na 41.međunarodnom sajmu hrane i pića “Foodex Japan 2016”

JETRO prihvata aplikacije za učešće na 41. međunarodnom sajmu hrane i pića  “Foodex Japan 2016”, koji će se održati u Tokiju od 8. do 11. marta 2016. godine. Aplikacije se prihvataju o okviru posebnog programa podrške pod nazivom “JETRO zona”.

Poziv za učešće u okviru programa “JETRO zona” otvoren je do 17. jula 2015. godine, a na njega se mogu javiti kompanije iz zemalja u razvoju, uključujući Bosnu i Hercegovinu, koje se bave proizvodnjom hrane i pića. Ovaj program proizvođačima nudi priliku da svoje proizvode po prvi put predstave na japanskom tržištu u cilju uspostavljanja kontakta sa potencijalnim poslovnim partnerima. Kompanije koje budu odabrane za ovaj program dobiće priliku da izlažu na pomenutom sajmu uz niže troškove učešća, priliku da se konsultuju sa japanskim stručnjacima za tržište hrane i pića, kao i da besplatno koriste mnoge druge usluge tokom trajanja sajma.

U 2013. godini, pet kompanija iz Bosne i Hercegovine, uključujući 4 vinarije,  učestvovalo je na 38. međunarodnom sajmu hrane i pića  “Foodex Japan 2013”. Kao rezulatat uspješnog nastupa na sajmu, Vinarija Nuić d.o.o. Nuić i Podrumi manastira Tvrdoš Trebinje izvezle su svoja vina na japansko tržište, što je prvi izvoz vina iz Bosne i Hercegovine u Japan.

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da izlažate svoje proizvode na najvećem azijskom sajmu hrane i pića koji se održava od 1976. godine. U 2015. godini,  ovaj sajam privukao je 77.361 posjetioca, a očekuje se da će u 2016. godini privući 80.000 profesionalnih kupaca iz cijelog svijeta.

Za više informacija o samom sajmu te uslovima učešća, molimo vas da posjetite sljedeću web stranicu: http://www.jetro.go.jp/en/events/foodex2016/

Mart 18, 2015

Vlada Japana obezbijedila više od 300.000 KM za projekte u opštinama Šamac i Doboj Jug koje su nastradale u prošlogodišnjim poplavama

Vlada Japana odlučila je da dodijeli grant u iznosu 76.848 eura (oko 150.300 KM) za Projekat rekonstrukcije i dogradnje fiskulturne sale Osnovne škole „Šamac“ u Šamcu koja je oštećena tokom prošlogodišnjih poplava. Vlada Japana će također dodijeliti grant u iznosu od 77.156 eura (oko 150.904 KM) opštini Doboj Jug za nabavku vozila za prikupljanje otpada.

Na svečanoj ceremoniji koja se održala danas u Ambasadi Japana u Sarajevu, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki potpisao je ugovore o dodjeli sredstava sa gospodinom Slobodanom Čelikovićem, direktorom OŠ “Šamac”, i gospođom Jasminkom Begić, načelnicom opštine Doboj Jug.

Cilj prvog projekta je rekonstrukcija i dogradnja fiskulturne sale OŠ Šamac, koja je bila znatno oštećena u poplavama, kao i obezbjeđenje adekvatnih uslova za izvođenje časova fizičkog vaspitanja. Drugi projekat, čiji korisnik je Općina Doboj Jug, podrazumijeva nabavku novog vozila za prikupljanje otpada, koje će zamijeniti staro vozilo koje je oštećeno u poplavi i kojim će se unaprijediti prikupljanje i zbrinjavanje otpada i sanitetski uslovi u opštini.

Sredstva za finansiranje ovih projekata dio su sredstava namijenjenih za sanaciju šteta od poplava u iznosu 5 miliona eura (oko 10 miliona KM) koje je Japan obećao na donatorskoj konferenciji u julu 2014. godine. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini mobilizovala je sve dostupne programe finansiranja projekata kako bi podržala obnovu i oporavak Bosne i Hercegovine od prošlogodišnje prirodne katastrofe.

Mart 17, 2015

Delegacija Evropskog pokreta dodijelila Orden Evropskog pokreta 2014 Hideu Yamazakiju, Ambasadoru Japana u BiH

17. marta, delegacija Evropskog pokreta, dodjelila je Orden Evropskog pokreta 2014 Hideu Yamazakiju, ambasadoru Japana u Bosni i Hercegovini. Organizacija je prepoznala dugogodišnji doprinos Japana razvoju Bosne i Hercegovine od kraja rata pa do danas.

Evropski pokret je jedna od najznačajnijih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini i ova nagrada je utemeljena 2010, a do sada Orden je uručen nekolicini zvaničnika kao što su Visoki predstavnik Valentin Inzko te zamjenik premijera Republike Slovačke, Miroslav Lajčak. Tokom ceremonije dodjele Ordena, ambasador Yamazaki zahvalio se u ime japanskog naroda.

Mart 11, 2015

Vlada Japana donira 500 miliona japanskih jena (oko 7,2 miliona KM) vlastima u Bosni i Hercegovini za nabavku japanskih hibridnih vozila i vozila koja koriste ekološki čist dizel

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija danas su potpisali i razmijenili note o realizaciji granta Vlade Japana za nabavku japanskih vozila nove generacije, vrijednih 500 miliona japanskih jena (oko 7.2 miliona KM).

Predmetna sredstva biće utrošena za nabavku hibridnih vozila i vozila koja koriste ekološki čist dizel. Vozila će biti donirana isključivo lokalnim zajednicima širom zemlje, posebno onima koje su najviše nastradale u prošlogodišnjim poplavama, i to za potrebe ustanova socijalne zaštite koje djeluju na lokalnom nivou.

U narednih nekoliko mjeseci japanski agent, kojeg će angažovati Vlada Japana u postupku nabavke i sprovođenja grant projekta, poslaće eksperta u Bosnu i Hercegovinu koji će u saradnji sa nadležnim institucijama u BiH imati zadatak da utvrdi tačan broj i potrebe krajnjih korisnika. Iako tačan broj vozila koji će biti obezbijeđen u okviru ovog granta nije poznat u ovom trenutku, jer to zavisi od rezultata tendera koji će biti raspisan u Japanu, sve lokalne zajednice u BiH (ukupno 143 opštine) mogu biti potencijalni korisnici ovog granta.

Ovaj grant četrvrti je u nizu grantova većeg obima koji su obezbijeđeni institucijama Bosne i Hercegovine u protekle dvije godine. Druga tri granta, ukupne vrijednosti oko 11 miliona KM, su u procesu realizacije.Sredstva za finansiranje ovog projekta dio su sredstava namijenjenih za sanaciju šteta od poplava u iznosu 5 miliona eura (oko 10 miliona KM) koje je Japan obećao na donatorskoj konferenciji u julu 2014. godine.

Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini mobilizovala je sve dostupne programe finansiranja projekata kako bi podržala obnovu i oporavak BiH od prošlogodišnje priorodne katastrofe. Kao rezultat toga, Vlada Japana ne samo da će realizovati obećanu pomoć već će i iznos koji je prvobitno obećan biti premašen. Drugim riječima, Japan će BiH osigurati gotovo 27 miliona KM pomoći za oporavak od poplava, što je više nego dvostruko veći iznos u odnosu na prvobitno obećanu pomoć.

Ova cjelokupna pomoć biće realizovana kroz projekte u različitim vitalnim sektorima i obuhvatiće veliki broj ključnih institucija na različitim nivoima vlasti.

Mart 10, 2015

Vlada Japana donirala preko 600,000 KM za pet Domova zdravlja u Bosni i Hercegovini koji su pretrpjeli znatnu materijalnu štetu u prošlogodišnjim poplavama

Vlada Japana je dodijelila grant u iznosu od 317.582 eura (oko 621.136 KM) za pet Domova zdravlja u Bosni i Hercegovini koji su pretprjeli znatnu materijalnu štetu u prošlogodišnjim poplavama. Primaoci granta su: Dom zdravlja Maglaj, Dom zdravlja Doboj, Dom zdravlja Šamac, Dom zdravlja Domaljevac-Šamac i Dom zdravlja Šekovići.

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki je potpisao Ugovore sa direktorima gore navedenih Domova zdravlja na ceremoniji potpisivanja Ugovora koja je održana danas u prostorijama Ambasade Japana u Sarajevu.

Vlada Japana će obezbjediti iznos od po 77,869 eura (oko 152,300 KM) za Dom zdravlja Maglaj, Dom zdravlja Doboj i Dom zdravlja Šamac za nabavku višenamjenskog RTG aparata, koji će zamijeniti dotrajalu radiološku opremu. Domu zdravlja Domaljevac-Šamac će biti dodijeljen iznos od 42,642 eura (oko 83,400 KM) za nabavku ultrazvučnog aparata i laboratorijske opreme. Dom zdravlja Šekovići će dobiti grant u iznosu od 41,333 eura (oko 80,840 KM), koji će biti utrošen za nabavku novog ambulantnog vozila. Svih pet domova zdravlja je pretrpjelo značajnu štetu u majskim poplavama, uključujući i medicinsku opremu.

Sredstva za finansiranje ovih projekata su dio sredstava namijenjenih za sanaciju šteta od poplava u iznosu od 5 miliona eura (oko 10 miliona KM), koja je Japan obećao na donatorskoj konferenciji u julu 2014. godine. Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini je mobilizovala sve dostupne programe finansiranja projekata kako bi podržala obnovu i oporavak BiH od prošlogodišnje prirodne katastrofe.

Vlada Japana pridaje veliki značaj projektima iz oblasti zdravstvene zaštite. Od 1996. godine do danas, Vlada Japana je dodijelila skoro 50 miliona eura za nabavku medicinske opreme ili ambulantnih vozila u sektoru primarne zdravstvene zaštite širom zemlje.

Mart 9, 2015

Ambasadoru Japana u Bosni i Hercegovini Hideu Yamazakiju dodijeljeno priznanje ''Najambasador regiona jugoistočne i srednje evrope u 2014. godini''

Žiri Nezavisne agencije za izbor najmenadžera BiH, jugoistočne i srednje Evrope, Evropskog udruženja menadžera i časopisa "Euromanager" dodijelio je ambasadoru Japana u Bosni i Hercegovini Hideu Jamazakiju priznanje “Najambasador regiona" u 2014. godini. Predsjednik Organizacionog odbora i generalni direktor Direkcije za izbor najmenadžera Pane Škrbić dodijelio je ovo priznanje ambasadoru Jamazakiju na prijemu koji je upriličen danas u Ambasadi Japana u Sarajevu. Odluka o dodjeli ovog prestižnog priznanja saopštena je u Banjaluci 17. decembra 2014. godine gdje je održano tradicionalno, tridesetprvo po redu, proglašenje najmenadžera Bosne i Hercegovine i regiona.

U obrazloženju nagrade se ističe da se priznanje "Najambasador regiona" dodeljuje ambasadoru Jamazakiju za lično zalaganje i doprinos izgradnji ekonomskih i prijateljskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Japana.

Manifestacija proglašenja najmenadžera Bosne i Hercegovine i regiona svake godine okuplja eminentne privrednike i preduzetnike jugoistočne i srednje Evrope, a sama nagrada vrlo je cijenjena kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu. Članovi žirija su poznati i priznati menadžeri iz zemalja učesnica, istaknuti naučni radnici, privrednici, te predstavnici komora i udruženja.

Nakon uručenja nagrade ambassador Jamazaki izrazio je zahvalnost žiriju i organizatorima na ovom značajnom prizanju. “Ova nagrada je svojevrsno priznanje za pomoć koju Vlada Japana osigurava Bosni i Hercegovini, ali i prijateljsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Japana”, istakao je ambassador Jamazaki.

Februar 26, 2015

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija danas su potpisali i razmijenili note o realizaciji granta Vlade Japana u vrijednosti 200 miliona japanskih jena (oko 3,2 miliona KM

Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija danas su potpisali i razmijenili note o realizaciji granta Vlade Japana za nabavku japanskih proizvoda u iznosu 200 miliona japanskih jena (oko 3,2 miliona KM). Predmetna sredstva biće utrošena za nabavku projektom specificirane opreme proizvedene u Japanu poput metorološke opreme (opreme za praćenje vodostaja rijeka, sistema ranog upozoravanja na nivo vodostaja, sistema za mjerenje količina padavina), opreme za prečišćavanje vode,

kao i sistema ranog upozoravanja od klizišta.
Iako će tačna lista opreme koja će biti nabavljena u sklopu ovog projekta biti naknadno utvrđena u konsultacijama između nadležnih institucija Japana i Bosne i Hercegovine, očekuje se da će nabavka predmetne opreme doprinijeti jačanju operativnih kapaciteta nekih od ključnih institucija Bosne i Hercegovine kao što su agencije za vodna područja, hidrometeorološki zavodi FBiH i Republike Srpske, entitetske uprave za civilnu zaštitu, a kojima je potrebna nova i modernija oprema.

Ovaj projekat je nastavak prošlogodišnjeg projekta u vrijednosti 4,6 miliona KM u okviru kojeg će biti donirana oprema istim institucijama koje će biti primaoci i ovogodišnjeg granta, a na čijoj realizaciji trenutno rade nadležne institucije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa agentom kojeg je imenovala Vlada Japana. U isto vrijeme, sredstva za finansiranje ovog projekta dio su sredstava namijenjenih za sanaciju šteta od poplava u iznosu 5 miliona eura (oko 10 miliona KM) koja je Japan obećao na donatorskoj konferenciji u julu 2014. godine.

Februar 23, 2015

Vlada Japana ulaže 3,64 miliona dolara (oko 6,2 miliona KM) u upravljanje rizicima od klizišta i sanaciju centara za djecu s invaliditetom u BiH

Na konferenciji za medije koja je održana danas, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Hideo Yamazaki najavio je dva velika projekta koje Vlada Japana pokreće s UNDP-om i IOM-om kao partnerima za implementaciju.

Prvi projekat koji finansira Vlada Japana odnosi se na „Projekat upravljanja rizicima od klizišta u Bosni i Hercegovini“. Ovim projektom, čija je vrijednosti oko 5 miliona KM i koji će implementirati Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), osiguraće se konkretna podrška lokalnim vlastima na 9 područja pogođenih klizištima i poplavama (Doboj, Goražde, Maglaj, Srebrenik, Tuzla, Vogošća, Zenica, Zvornik i Žepče) za sanaciju i stabilizaciju klizišta putem ulaganja s ciljem smanjenja rizika, te za jačanje kapaciteta za upravljanje klizištima i njihovo praćenje. Time će se osigurati sanacija 10 lokacija ugroženih klizištima što će se pozitivno odraziti na živote više od 4.400 ljudi u više od 1.200 stambenih jedinica, ublažiti prijetnje po sigurnost ljudi, doprinijeti ponovnom osiguranju egzistencije i osigurati ulaganja u razvoj.

Drugi projekat koji finansira Vlada Japana je “Projekat sanacije i rekonstrukcije centara za djecu s invaliditetom“. U okviru ovog projekta, čija je ukupna vrijednost 1,2 miliona KM i koji će implementirati Međunarodna organizacija za migracije (IOM), biće izvršena sanacija i rekonstrukcija pet centara za djecu s invaliditetom koji su pretrpjeli štete od poplava u maju 2014 godine, i to u Derventi, Orašju, Bijeljini, Srpcu i Prijedoru. Time će se osigurati da ovi centri mogu nastaviti sa radom kako bi djeci i mladima sa invaliditetom pružali profesionalnu njegu, ali i nudili obrazovne i rekreativne aktivnosti koje mogu da doprinesu poboljšanju njihovog svakodnevnog života.

Finansiranje ova dva projekta dio je sredstava namijenjenih za sanaciju šteta od poplava u iznosu 5 miliona eura (približno 10 miliona KM) na koje se Japan obavezao na donatorskoj konferenciji u julu 2014. godine.

Januar 21, 2015

Vlada Japana dodijelila grant u iznosu 226.505 eura (oko 443.005 KM) Gradu Mostaru za obnovu Sportskog centra Kantarevac

Vlada Japana odlučila je da dodijeli grant u iznosu 226.505 eura (oko 443.005 KM) Gradu Mostaru za „Projekat obnove sportskog centra u Mostaru za pomirenje u zajednici kroz sport“. Tim povodom, ambasador Japana u BiH Hideo Yamazaki i gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić potpisali su ugovor o dodjeli sredstava na svečanoj ceremoniji koja je održana 21. januara 2015. godine u Gradskoj vijećnici u Mostaru.

Predmetni grant, koji je osiguran u okviru Programa grant podrške za projekte u oblasti kulture, biće utrošen za obnovu Sportskog centra Kantarevac, kojom je predviđena izgradnja novog objekta površine 250 ㎡, novog fudbalskog terena površine 1.780 ㎡ sa vještačkom podlogom, a dio sredstava biće utrošen za ugradnju nove rasvjete fudbalskog terena.

Obnovljeni kompleks Sportskog centra Kantarevac biće sjedište Sportske akademije “Mali most”, a čiji je suosnivač g. Tsuneyasu Miyamoto, bivši kapiten japanske fudbalske reprezentacije. Akademija će nuditi školu fudbala za djecu uzrasta od 7-12 godina, a promovisaće fudbal ne samo kao sport, već i kao edukativno sredstvo koje podstiče integraciju i interkulturni dijalog među mladima u Mostaru.

Bosna i Hercegovina ove godine obilježava dvadesetu godišnjicu od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U proteklih 20 godina, Vlada Japana donirala je značajna sredstva za obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine, a najveći dio projekata bio je usmjeren na podršku procesu pomirenja i izgradnji povjerenja. Obnova Sportskog centra Kanterevac u Mostaru, gradu koji je godinama nosio neslavni epitet podijeljenog grada, simbol je podrške Japana promociji mira u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja dvadesete godišnjice od završetka rata. Ovaj projekat posebno je važan jer je namijenjen mladima koji su ne samo budućnost ove zemlje već i najveća nada Bosne i Hercegovine u nastavak procesa pomirenja.