Predavanje ambasadora Ogawe na univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology


  

Dana 11. maja 2017. godine, ambasador Ogawa je održao predavanje pod nazivom ''Bilateralni odnosi između Bosne i Hercegovine i Japana'', na univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology. Ambasador je govorio o 20. godišnjici diplomatskih odnosa između BiH i Japana, ekonomskoj politici japanskog premijera Abea, tzv. ''Abenomics'', trenutnoj političkoj situaciji u japanskom okruženju, te je podijelio vlastite opservacije o bh. društvu. Nakon predavanja je uslijedila sesija sa pitanjima i odgovorima. Predavanju su prisustvovali rektor Univerziteta dr Ganić, profesori i studenti.