Prva posjeta japanske poslovne misije Bosni i Hercegovini

  
    

Japanska poslovna misija je 06. i 07. oktobra 2016. po prvi put posjetila Bosnu i Hercegovinu. Misiju je organizirala Vanjskotrgovinska organizacija Japana (JETRO), realizirana je u suradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH i Agencijom za promociju stranih investicija BiH (FIPA). Trinaest japanskih kompanija pridružilo se misiji.

U BiH dosad nije bilo direktnih investicija iz Japana, i pored činjenice da je od završetka ratnog konflikta devedesetih godina prošlo 20 godina. Tijekom ove posjete organiziran je seminar o poslovnom investicijskom okruženju, posjete vodećim kompanijama u zemlji, kao i uspostavljanje poslovnih kontakata s domaćim i stranim kompanijama.

Ove godine se obilježava dvadeseta godišnjica uspostave diplomatskih odnose izmedju Japana i Bosne i Hercegovine. Cilj prve posjete japanske poslovne misije je jačanje ekonomskih odnosa između dvije zemlje, u ovoj godini za pamćenje.