Ambasador Ogawa održao predavanje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

  

Dana 10. novembra 2016. godine, ambasador Ogawa je održao predavanje pod nazivom ''20. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između Japana i BiH, i recentna događanja u Japanu (5 godina od Velikog potresa na istoku Japana i ekonomske politike premijera Abea, tzv. Abenomics)''.
 
Ambasador je govorio o razvojnoj pomoći koju je Japan obezbijedio u poslijeratnom periodu, o bilateralnim ekonomskim i političkim odnosima, japanskim kulturnim aktivnostima u BiH, o oporavku Japana nakon Velikog potresa na istoku Japana, ekonomskoj politici premijera Abea, te o trenutnim regionalnim okolnostima koje okružuju Japan.
 
Nakon predavanja uslijedila je interaktivna sesija sa pitanjima i odgovorima.