Ceremonija primopredaje na Projektu opremanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo medicinskom opremom

 

5. decembra 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo – lokalitet Hadžići” medicinskom opremom. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama lokaliteta Hadžići, su prisustovali prvi sekretar u ekonomskom odjelu Ambasade Japana u BiH Kunihiko Yasuda, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj, načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović i direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Mithat Kurtović.
U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte (GAGP), Vlada Japana je dodijelila iznos od 25.871 eura (50.599,28 KM) Zavodu za nabavku novog ultrazvučnog aparata. U direktne korisnike projekta se ubraja oko 14.000 pacijentica na godišnjem nivou koji imaju potrebu za ultrazvučnim pretragama.
Vlada Japana pridaje značaj unaprijeđenju sektora primarne zdravstvene zaštite u BiH. 
Od 1996. godine, u okviru GAGP granta Vlada Japana je podržala oko 30 projekata u ovom sektoru širom zemlje.