Sastanak sa gradonačelnikom Grada Sarajeva, gosp. Abdulahom Skakom

  
10. marta, ambasador Ogawa sastao se sa nedavno izabranim gradonačelnikom Grada Sarajeva, gosp. Abdulahom Skakom, koji je dužnost preuzeo u februaru ove godine. Tokom sastanka, gosp. Skaka izrazio je iskrenu zahvalnost za pomoć Japana Bosni i Hercegovini i Gradu Sarajevo. Također, razgovarali su o “Deklaraciji o razmjeni iskustva i suradnje”, potpisane između Grada Hirošime u Japanu i Grada Sarajevo, 13. marta ove godine.