Oglas za radno mjesto u Odjelu za kulturu i odnose s javnošću


 
Ambasada Japana u BiH zapošljava asistenta/icu za rad u Odjelu za kulturu i odnose s javnošću, koji/a će izvršavati sljedeće dužnosti, koje neće biti ograničene na sljedeće poslove:
 • Podrška organizaciji kulturnih događaja i prezentacija u svrhu promocije japanske kulture;
 • Podrška realizaciji programa stipendiranja i intelektualne razmjene;
 • Podrška implementaciji Grant pomoći za temeljne projekte iz oblasti kulture /obrazovanja/sporta;
 • Odnosi s javnošću (svakodnevno praćenje domaćih medija, redovno ažuriranje podataka na web stranici Ambasade, pružanje informacija i podrške medijima koje se odnose na rad Odjela, pisanje govora, te druge radnje po nalogu nadređenih);
 • Prevođenje sa engleskog jezika na jezike naroda BiH i obratno;
 • Administrativni poslovi
   
Vještine i znanja:
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika;
 • Poželjno poznavanje japanskog jezika;
 • Izvrsne uredske i organizacijske vještine;
 • Snažne interpersonalne vještine;
 • Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u drugim međunarodnim organizacijama ili iskustvo u saradnji sa državljanima Japana
 
Početak radnog angažmana: 1. juna 2017. godine
 
Dokumentacija za prijavu za posao:
 • C.V. na engleskom jeziku sa fotografijom (uključujući lične podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, e-mail adresa i broj telefona, te podatke o obrazovanju počevši od srednje škole, radnom iskustvu i stručnim kvalifikacijama);
 • Kopija diplome o visokoj stručnoj spremi (na engleskom jeziku ili na jezicima naroda BiH);
 • Kopija važećeg uvjerenja o državljanstvu;
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice na A4 formatu)
 
Datum prijave:
Aplikacije trebaju stići na adresu Ambasade Japana u BiH  (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo), najkasnije do 26. aprila 2017. godine.

Ambasada će do 3. maja 2017. godine kontaktirati isključivo kandidate/kandidatkinje koji uđu u uži izbor i koji će biti pozvani na testiranje i intervju. Testiranje i intervju će se održati 8. maja 2017.godine u prostorijama Ambasade.
 
Ambasada neće odgovarati na telefonske upite.