Ceremonija primopredaje za "Projekat za podršku deminiranju u Tešnju" i "Projekat za podršku deminiranju u Doboju"

  
  

26. aprila 2017. godine, ambasador Japana u BiH, Kazuya Ogawa, prisustvoavao je ceremoniji  primopredaje za "Projekat za podršku deminiranju u Tešnju" i "Projekat za podršku deminiranju u Doboju". Na ceremoniji u općini Tešanj, koja se nalazi u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, pored ambasadora Ogawe, prisustvovali su gospodin Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj, gospodin Obren Petrović, gradonačelnik Grada Doboja i gospodin Saša Obradović, v.d. direktor BHMAC-a. Vlada Japana odobrila je pojedinačno 378.946 eura (ili 741,153.96 KM) i 378.301 eura (ili 739,892.44 KM) Općini Tešanj i Gradu Doboju. Zahvaljujući ova dva projekta ukupno oko 800.000 kvadratnih metara terena je deminirano u općini i gradu.
Općina Tešanj i Grad Doboj bili su jedni od najviše kontaminiranih područja u BiH, s obzirom da su ta područja bila linije razgraničenja tokom sukoba 1990-ih godina. Zahvaljujući ova dva projekta, uslovi života za ukupno oko 128.000 ljudi na ovim prostorima su poboljšani. Osim toga, očekuje se da će ovi projekti doprinijeti razvoju lokalne ekonomije efektivnom korištenju zemljišta za poljoprivredu i šumarstvo.
Deminiranje je jedan od prioritetnih područja japanske pomoći Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine, Vlada Japana odobrila je više od 8,6 miliona eura (približno 17 miliona KM).