Posjet školama u organizaciji Misije OSCE

 
 

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizirala je 20. aprila za predstavnike diplomatskog kora i međunarodnih organizacija posjetu školama, i u posjeti je, kao predstavnik Ambasade Japana, učestvovao Prvi sekretar Atsushi Saito. U opštini Rudo, koja je locirana u blizini granice sa Srbijom, u osnovnoj školi, koja je aktivna u pogledu etničkog pomirenja, održan je susret sa učenicima.
Učesnici su također posjetili Srednju stručnu školu u gradu Goražde, koji se nalazi u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Oprema koju je donirala Vlada Japana neposredno nakon rata (Fondacija UNDP Bosna i Hercegovina “BIH/97/041 – Centar za stručno obrazovanje Goražde” (juni 1997. – decembar 1999), koristi se za izvođenje praktičnih vježbi u ovoj školi, te doprinosi razvoju ljudskih resursa za potrebe lokalne industrije.