Sastanak političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

  

6. I 7. juna, ambassador Ogawa učestvovao je na sastanku političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Sarajevu. Predstavnici zemalja učesnica, razgovarali su o situaciji i budućnosti procesa provedbe mira u Bosni i Hercegovini. Pored toga, 6. juna, pozvani su medijski stručnjaci koji su razgovarali o trenutnom stanju medija u BiH, posebno u smislu medijskih sloboda. 7. juna, učesnici su posjetili Parlamentarnu skupštinu BiH, gdje su sa pripadnicima Kolegija oba Doma, razgovarali o radu parlamenta.