Nastupni posjet ambasadora Sakamota predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, gosp. Marinku Čavari


25. juna, ambasador Hideyuki Sakamoto bio je u nastupnom posjetu predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine, gosp. Marinku Čavari. Tijekom susreta razgovarali su o suradnji između Japana i Federacije BiH, te o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH. Gosp. Čavara izrazio je zahvalnost za razvojnu pomoć Japana koja je vidljiva širom Federacije BiH, a posebno za urgentnu pomoć tijekom velikih poplava 2014.