Nastupni posjet ambasadora Sakamota predsjedavajućem Vijeća ministara, gosp. Denisu Zvizdiću


 

15. novembra, ambassador Hideyuki Sakamoto bio je u nastupnom posjetu predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, Denisu Zvizdiću. Tokom susreta razmijenili su mišljenje o postojećim bilateralnim odnosima između Japana i BiH, te razgovarali o daljnjoj suradnji na polju kulture i ekonomskim vezama. Također, predsjedavajući Zvizdić, zahvalio se za dugogodišnju razvojnu pomoć Japana BiH.