Handover Ceremony for “The Project for Rehabilitation of Primary School Kovaci in Zavidovici”

  
 

Ceremonija primopredaje za projekat obnove Osnovne škole Kovači u Zavidovićima je održana 26. maja 2017. godine u Osnovnoj školi, u prisustvu zamjenika šefa misije Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, gosp. Kazumasa Miyazaki, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog Kantona, gosp. Mensura Sinanovića, pomoćnika načelnika Opštine Zavidovići, gosp. Idriza Alihodžića, i direktora Osnovne škole Kovači. gosp. Midhata Mujanovića.

U okviru Temeljne Grant Pomoći za Projekte Ljudske Sigurnosti (GAGP), Vlada Japana je dodijelila grant u iznosu od 53,164 EUR (cca. 103,980 KM) za Osnovnu školu „Kovači” u Zavidovićima, za obnovu stolarije, vrata u školskom objektu i sportskoj sali. Škola se sastoji od stare zgrade, nove zgrade i sportske sale. Od kada su izgrađeni 1951 i 1970 godine, nikada nisu obnovljeni, a bili su ozbiljno oštečeni. Direktni korisnici ovog projekta su oko 600 učenika, 60 nastavnika kao i nenastavnog osoblja škole.
 
Vlada Japana pridaje 96 godine je u okvriru GAGP programa dodijelila grantove za preko 80 projekata u oblasti obrazovanja.