Ambasador Ogawa održao predavanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
Dana 8. 6. 2017. godine ambasador Ogawa održao je predavanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu pod naslovom „Biletarelani odnosi između Bosne i Hercegovine i Japana“, te govorio o dvadesetoj godišnjici diplomatskih odnosa između ove dvije zemlje, o Abenomics: paketu mjera ekonomske politike premijera Abea, o putovanju u Japan, o trenutačnom političkom okruženju Japana, te je izrazio svoja lična opažanja vezana za BiH društvo. Dr. Dejan Bokonjić, prodekan Univerziteta, prisustvovao je predavanju zajedno sa dekanom Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu te profesorima i studentima istog, nakon čega je uslijedila bogata diskusija.