Ambasador Ogawa održao predavanje na Univerzitetu u Banjoj Luci (Medicinski fakultet)

  

 

Dana 30. januara 2018, ambasador Ogawa održao je predavanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci pod nazivom "Bilateralni odnosi između Bosne i Hercegovine i Japana". U sklopu predavanja ambasador je govorio o diplomatskim odnosima između navedene dvije države, o Abenomiji (Abenomics): ekonomskoj politici japanskog premijera Abea, o putovanju u Japan, trenutnoj geopolitičkoj situaciji u okolini Japana, kao i o ličnim zapažanjima vezanim za društvo BiH.
Predavanju je prisustvovalo oko šezdesetoro članova publike, uključujući dekana Medicinskog fakulteta – prof. dr. Ranka Škrbića, rektora Univerziteta u Banjoj Luci – dr. Aleksandra Lazarevića, bivše ambasadore Bosne i Hercegovine, te ostale profesore i studente Fakulteta.