Ambasador Sakamoto u posjeti Termoelektrani Ugljevik

   

 

21. maja, ambasador Sakamoto posjetio je Termoelektranu Ugljevik, mjesto projekta izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova.
 
Građevinski radovi započeli su u maju 2017. godine. U sklopu ovog projekta financiranog japanskim ODA zajmom u iznosu do 12,633 milijardi jena (oko 200 milijuna KM), prvo postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova u Bosni i Hercegovini će se instalirati u Termoelektrani Ugljevik, koja predstavlja kritični dio elektroenergetskog sistema Republike Srpske, čija postrojenja su zastarila i koriste ugalj sa visokim nivoom sumpora i niskim stepenom toplotne proizvodnje. Postrojenje za odsumporavanje dimnih gasova drastično će smanjiti emisiju sumpor dioksida i drugih čestica koje zagađuju zrak i doprinijeti zaštiti okoliša i poboljšanju zdravlja obližnjih stanovnika.
 
Ambasador Sakamoto susreo se s voditeljem projekta Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) koji je izvođač projekta i gosp. Popovićem, direktorom Termoelektrane, koji su upoznali ambasadora o napretku građevinskih radova koji su na rasporedu.