Kurs japanskog jezika 2018/2019

2018/6/7
Ambasada Japana i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu sa zadovoljstvom objavljuju da će se kurs japanskog jezika, podučavan od strane izvornog govornika japanskog jezika, održavati i u akademskoj 2018/2019. godini. Kurs je otvoren za sve građane Bosne i Hercegovine.
 
***
Aktivnosti kursa možete pogledati OVDJE. Uvijek smo otvoreni za nove ideje i projekte!
***

Prijavni obrazac


Trajanje i datumi održavanja kursa: 

1. oktobar 2018. – 3. juni 2019. (Završni ispit i Dan prezentacija održat će se van navedenog rasporeda.)
Prvi semestar: 1. oktobar 2018. – 25. januar 2019. godine
Drugi semestar: 11. februar 2019. – 3. juni 2019. godine


Raspored kursa: 

1 Nastava za prvi nivo (početni nivo kursa)
Ponedjeljkom 17:50 – 19:20 sati, i srijedom 19:30 – 21:00 sati

* Moguće je da će se nastava podijeliti po grupama, ovisno o broju polaznika.

2 Nastava za drugi nivo
(polaznici trebaju imati predznanje iz udžbenika GENKI-1, poglavlja 1-10)

Utorkom 19:30 – 21:00 sati, i petkom 17:50 – 19:20 sati

 
3 Nastava za treći nivo
(polaznici trebaju imati predznanje iz udžbenika GENKI-1 i GENKI-2, poglavlja 13-18)

Utorkom 17:50 – 19:20 sati, i četvrtkom 19:30 – 21:00 sati

 
4 Nastava za četvrti nivo
(polaznici trebaju imati predznanje iz udžbenika GENKI-1, GENKI-2, te knjige TOBIRA, poglavlja 1-4)

Ponedjeljkom 19:30 – 21:00 sati, i četvrtkom 17:50 - 19:20 sati

Ukupni broj sati (po grupama):
Prvi semestar: 90 minuta x 30 sesija
Drugi semestar: 90 minuta x 30 sesija

* Navedeni raspored bi se mogao naknadno promijeniti.


Mjesto održavanja kursa:
Filozofski fakultet (Franje Račkog 1)


Cijena kursa: 
 300 BAM za oba semestra / cijelu akademsku godinu.
Uplatu treba izvršiti na bankovni račun Fakulteta u septembru 2018. godine. O detaljima uplate polaznici će biti blagovremeno obaviješteni.
Materijale za nastavu plaća polaznik.
Napomena: Detalji o uplati bit će dati polaznicima prije početka kursa. Uplatu nije moguće podijeliti po semestrima.


Jezici na kojima će se izvoditi nastava: 
Japanski i engleski (na drugom i višim nivoima, nastava će se uglavnom odvijati na japanskom jeziku).


Certifikat: 
Certifikati će biti dodijeljeni za svaki nivo po završetku kursa (u junu 2019. godine).
 

Registracija: 

1. Molimo pošaljite ispunjen prijavni obrazac najkasnije do NEDJELJE, 23. septembra 2018. godine, na adresu japanese2016@ff.unsa.ba
Molimo da prijavni obrazac ne ispunjavate rukom, već elektronski. Svaki polaznik će dobiti povratni email u kojem mu/joj se potvrđuje upis na kurs.
2.  Polaznici se pozivaju da dođu na Orijentacijski dan koji će se održati u petak 28. septembra 2018. godine. Tu će imati priliku dobiti detalje o kursu od nastavnice, kao i polaznika koji su već završili jedan ili više nivoa ovoga kursa.


Opis kursa:
 
1 Prvi nivo kursa
Ova nastava namijenjena je polaznicima koji posjeduju malo ili nimalo predznanja japanskog jezika. Po završetku kursa, kroz učenje osnovnih vještina govora, slušanja, pisanja i čitanja, polaznici će biti u stanju čitati i pisati na dva osnovna japanska pisma – hiragani i katakani – te će posjedovati znanje o osnovnim kanji znakovima; također će biti u stanju upuštati se u kratke razgovore na temu svakodnevnih dešavanja, kao i iskoristiti osnovne gramatičke strukture i izraze u zadatom kontekstu.
 
2 Drugi nivo kursa
Ova nastava namijenjena je onim osobama koje su već prešle poglavlja 1-10 udžbenika GENKI-1, ili posjeduju tome jednak nivo znanja japanskog jezika (otprilike nivo JLPT N5 – najniži nivo na Ispitu znanja japanskog jezika za certifikat). Program nastave pokriva osnovnu gramatiku i kanji znakove. Po završetku kursa, polaznici će biti u stanju učestvovati u razgovoru na svakodnevne teme na dubljem nivou i u širem kontekstu u odnosu na početnički nivo.
 
3 Treći nivo kursa
Ovaj nivo nastave predviđen je za osobe koje posjeduju predznanje iz udžbenika GENKI-1, te poglavlja 13-18 udžbenika GENKI-2, ili posjeduju tome jednak nivo znanja japanskog jezika (otprilike nivo JLPT N4 – drugi najniži nivo na Ispitu znanja japanskog jezika za certifikat). Program pokriva veći broj izraza i riječi u odnosu na prethodne, te se usredsređuje više na akademske vještine jezika umjesto na govorne, iako govorne vještine polaznika neće biti zanemarene, te će biti dodatno poboljšane. Udžbenik GENKI-2 koristit će se u prvom semestru, a udžbenik TOBIRA bit će korišten u drugom, kao udžbenik za srednji nivo znanja japanskog jezika.
 
4 Četvrti nivo kursa
Ovaj nivo nastave predviđen je za osobe koje su prešle udžbenike GENKI-1, GENKI-2, te poglavlja 1-4 udžbenika TOBIRA, ili posjeduju tome jednak nivo znanja japanskog jezika (otprilike nivo JLPT N3 – srednji nivo na Ispitu znanja japanskog jezika za certifikat). Program pokriva napredniju gramatiku i vokabular, sa fokusom na napredne vještine komunikacije.


Informacije o udžbenicima:

- Početnički nivo: “GENKI”
http://genki.japantimes.co.jp/about_en

- Srednji nivo: “TOBIRA”
http://tobiraweb.9640.jp/


Uslovi pohađanja kursa: 

•    Polaznici se moraju ozbiljno posvetiti kursu
•    Certifikat o završetku kursa bit će uručen samo onim polaznicima koji su pohađali nastavu tokom čitave akademske godine (oba semestra). U završnu ocjenu (od A do E, gdje je A najviša a E najniža) ulazit će prisustvo na nastavi, aktivnost, ocjene na testovima, te učešće u dodatnim aktivnostima kursa.
•    Polaznici moraju redovno provjeravati svoj email tokom trajanja kursa.
 
Organizacija kursa japanskog jezika omogućena je u saradnji sa Ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini, te uz podršku Japanske fondacije.


Teacher introduction 先生の紹介

 

MIYANOYA Nozomi / 宮野谷 希
Graduated from Tokyo University of Foreign Studies.
Master of Applied Linguistics of Japanese education.
Research interest: Japanese onomatopoeia
6-years-experience in total as a Japanese lecturer in Japan, China, Serbia and BiH.
 

Dobar dan! I am Nozomi Miyanoya, from Tokyo. I majored in Japanese education at Tokyo University of Foreign Studies, and Japanese Semantics is my profession.
I can say I am an “otaku” of language who is always thinking about the meaning of words  :)
I started Balkan life in 2012 when I started teaching Japanese at Belgrade University. I taught there for 3 years and came to Sarajevo in 2016. I fell in love with the culture, the life, and the people here through my career. :)
 
Certainly, Japan is far away from Bosnia, but my wish is that you get to feel Japan closer to your hearts through studying Japanese language and culture. I hope this course becomes a good opportunity for Bosnian-Herzegovenian and Japanese people to exchange our culture.
Welcome, and enjoy the Japanese World! :)
 
Vidimo se u oktobru!

みなさん、こんにちは!宮野谷 希です。とうきょう しゅっしんです。とうきょうがいこくごだいがくで にほんごを せんこうして、2012ねんに ベオグラードに きました。ベオグラードだいがくで 3ねんかん にほんごを おしえて、2016ねんに サラエボに きました。ことばについて かんがえるのが だいすきです。いつも ことばの いみについて かんがえています!ことばのオタクです。
このコースが、ボスニアと にほんの いいこうりゅうの ばしょになると いいなとおもっています。
そして、このコースでにほんごや にほんぶんかを べんきょうして、もっと にほんを ちかく かんじてほしいと おもっています。
いっしょに たのしいクラスを つくりましょう!
10がつに みなさんに あえるのを たのしみにしています!