Stipendija za profesionalno usavršavanje predavača za 2016.

Vlada Japana nudi stipendije predavačima iz Bosne i Hercegovine koji žele vršiti istraživanje u oblasti školskog obrazovanja na japanskim univerzitetima.

- Aplikant mora da je rođen 2. aprila 1981. godine ili kasnije;
- Aplikant mora imati najmanje ukupno 5 godina predavačkog iskustva (do 1. aprila 2016.) u nekoj od institucija osnovne ili srednje škole ili druge škole za predavače u BiH;
- Aplikant mora da ima želju da uči japanski jezik;
- Trajanje stipendije je period potreban da se završi bilo koji kolegij za obučavanje na univerzitetu i trebao bi biti između oktobra 2016. i marta 2018.

Rok za predaju dokumenata je 04. mart 2016. godine na adresu: Ambasada Japana u BiH, Bistrik 9, 71 000 Sarajevo.

Dokumenti se mogu predati lično ili poslati poštom na naznačenu adresu. Dokumenti koji stignu nakon navedenog roka neće biti prihvaćeni. Molimo naznačite ''Teacher-Training Program 2016'' na koverti.

Kandidati koji prođu provjeru dokumenata bit će pozvani na pismeni ispit i intervju krajem mjeseca marta.

Sve potrebne informacije se nalaze u dokumentu ''Upute za apliciranje'' i dodatna pitanja neće biti prihvaćena.

Upute za apliciranje
Aplikacijski formular
Formular za pismo preporuke
Formular za ljekarsko uvjerenje (za kandidate koji prođu testove i interjvu)
Spisak japanskih univerziteta koji nude programe za predavače