GAGP Records

2022/3/21
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996


2021
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat podrške aktivnostima deminiranja u Bihaću, Donjem Vakufu, Doboju i Foči Deminiranje ITF Enhancing Human Security 389,150 761,111
Projekat opremanja JZU Dom zdravlja Gradačac u Gradačcu sa dva sanitetska vozila Zdravstvo JZU Dom zdravlja Gradačac 76,371 149,368
Projekat obnove Srednjoškolskog centra Pale u Istočnom Sarajevu Obrazovanje RAIS – Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo 47,110 92,139
Projekat nabavke mini busa za javno poduzeće za gradski prevoz putnika „Mostar bus” u Mostaru Javni prevoz Mostar bus 79,462 155,414
Projekat opremanja Ambulante porodične medicine u Pelagićevu sanitetskim vozilom i medicinskom opremom Zdravstvo Opština Pelagićevo 50,412 98,597
 

2020
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat nabavke ambulantnog vozila i medicinske oprema za Dom zdravlja Drinić Zdravstvo JZU Dom zdravlja Drinić 50,114 98,014
Projekat nabavke ambulantnih vozila za Dom zdravlja "Dr Ljubomir Ćeranić" Sokolac Zdravstvo JZU Dom zdravlja "Dr Ljubomir Ćeranić" Sokolac 73,478 143,710
Projekat nabavke brajeve opreme za Savez slijepih Republike Srpske Socijalna zaštita Savez slijepih Republike Srpske 80,264 156,982
Projekat nabavke ambulantnih vozila za Dom zdravlja "Dr Isak Samokovlija" Goražde Zdravstvo JU Dom zdravlja "Dr Isak Samokovlija" Goražde 72,096 141,007
Projekat nabavke ambulantnog vozila i medicinske oprema za Dom zdravlja Nevesinje Zdravstvo JZU Dom zdravlja Nevesinje 53,869 105,358
Projekat nabavke poljoprivredne opreme za Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Socijalna zaštita Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići 68,819 134,598
 

2019
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat obnove OŠ “Hasan Kikić” Sarajevo Obrazovanje Osnovna škola "Hasan Kikić" Sarajevo 66,161 129,399
Projekat obnove OŠ "Sveti Sava" Banja Luka Obrazovanje Osnovna škola "Sveti Sava" Banja Luka 61,624 120,526
Projekat obnove OŠ "Čelić" Čelić Obrazovanje Osnovna škola "Čelić" Čelić 56,286 110,085
Projekat obnove OŠ “Petar Kočić” Kneževo Obrazovanje Osnovna škola “Petar Kočić” Kneževo 15,768 30,839
Projekat obnove OŠ “Višća” Živinice Obrazovanje Osnovna škola “Višća” Živinice 43,524 85,125
Projekat nabavke ambulantnog vozila i medicinske oprema za Dom zdravlja Modriča Zdravstvo Dom zdravlja Modriča 72,700 142,188
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Praća na Palama-FBiH Zdravstvo Dom zdravlja Praća u općini Pale-Praća u FBiH 42,088 82,316
 
Kultura  GAGP
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat unapređenja kabineta za nastavu japanskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Sarajevu Kultura Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 32,547 63,656


2018
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat podrške aktivnostima deminiranja u općini Vitez Deminiranje ITF Enhancing Human Security 271,029 530,086
Projekat obnove OŠ “Saburina” Sarajevo Obrazovanje Osnovna škola “Saburina” Sarajevo 76,999 150,596
Projekat obnove OŠ “Sveti Sava” Foča Obrazovanje Osnovna škola “Sveti Sava” Foča 60,886 119,082
Projekat obnove OŠ “Skender Kulenović Zenica Obrazovanje Osnovna škola “Skender Kulenović Zenica 80,565 157,571
Projekat opremanja Doma zdravlja u Livnu ambulantnim vozilom Zdravstvo Dom zdravlja Livno 62,631 122,495
Projekat opremanja Doma zdravlja u Banja Luci ambulantnim vozilima Zdravstvo Dom zdravlja Banja Luka 78,924 154,361
Projekat opremanja Doma zdravlja u Konjicu ambulantnim vozilom Zdravstvo Dom zdravlja Konjic 55,526 108,599
Projekat opremanja Doma zdravlja u Donjem Vakufu ambulantnim vozilom Zdravstvo Dom zdravlja Donji Vakuf 33,699 65,909


2017
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat podrške aktivnostima deminiranja u općinama Petrovo, Čelić i Han Pijesak Deminiranje ITF Enhancing Human Security 408,660 799,269
Projekat podrške aktivnostima deminiranja u općinama Novo Goražde i Bosanska Krupa  Deminiranje ITF Enhancing Human Security 316,220 618,472
Projekat obnove OŠ “Kladanj” Kladanj Obrazovanje Osnovna škola “Kladanj” Kladanj 49,357 96,533
Projekat obnove OŠ “Knez Ivo od SemberijeBijeljina Obrazovanje Osnovna škola “Knez Ivo od SemberijeBijeljina 69,069 135,087
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Stari Grad u Sarajevu Zdravstvo Dom zdravlja Stari Grad u Sarajevu 21,678 42,398
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Žepče Zdravstvo Dom zdravlja Žepče 69,637 136,198
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Srebrenik Zdravstvo Dom zdravlja Srebrenik 29,207 57,123
Projekat obnove OŠ “Vuk Karadžić” Višegrad Obrazovanje Osnovna škola “Vuk Karadžić” Višegrad 68,076 133,145
Projekat obnove OŠ “Sveti Sava” Rogatica Obrazovanje Osnovna škola “Sveti Sava” Rogatica 74,553 145,812


2016
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat podrške aktivnostima deminiranja u općinama Ilijaš i Busovača  Deminiranje ITF Enhancing Human Security 314,787 615,670
Projekat obnove OŠ “Čengić Vila I” Sarajevo Obrazovanje Osnovna škola “Cengic Vila I” Sarajevo 71,172 139,200
Projekat obnove OŠ “Novi Grad” Tuzla Obrazovanje Osnovna škola “Novi Grad” Tuzla 65,917 128,922
Projekat obnove OŠ “Banovići” Banovići Obrazovanje Osnovna škola “Banovići” Banovići 45,823 89,622
Projekat obnove OŠ “Jovan Dučić” Šekovići Obrazovanje Osnovna škola “Jovan Dučić” Šekovići 71,047 138,956
Projekat obnove OŠ “Branko Radičević”, Bratunac Obrazovanje Osnovna škola “Branko Radičević”, Bratunac 45,347 88,691
Projekat nabavke ambulantnog vozila za Dom zdravlja Sanski Most Zdravstvo Dom zdravlja Sanski Most 30,955 60,543


2015
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat obnove OŠ “Kovači” u Zavidovićima Obrazovanje Osnovna škola “Kovači” Zavidovići 53,164 103,980
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Breza Zdravstvo Dom zdravlja Breza 70,813 138,498
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Kakanj Zdravstvo Dom zdravlja Kakanj 23,304 45,579
Projekat obnove OŠ “Sveti Sava” Lopare Obrazovanje Osnovna škola “Sveti Sava” 69,347 135,631
Projekat obnove OŠ “Lukavica” Gračanica Obrazovanje Osnovna škola “Lukavica” 65,502 128,112
Projekat obnove OŠ “Jovan Dučić” Zalužani, Banja Luka Obrazovanje Osnovna škola “Jovan Dučić” Zalužani, Banja Luka  55,536 108,619
Projekat nabavke medicinske opreme za Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići Zdravstvo Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo   25,871 50,599
Podrška aktivnostima deminiranja u Opštinama Šamac i Donji Žabar Deminiranje ITF Enhancing Human Security 354,071 692,503
Podrška aktivnostima deminiranja u Općini Domaljevac –Šamac i Brčko Distriktu  Deminiranje ITF Enhancing Human Security 311,726 609,683
         
Kultura  GAGP
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat obnove laboratorija za mikrobiologiju i hemiju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Kultura Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 66,762 130,576


2014
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Šamac Zdravstvo  Dom zdravlja Šamac 77,869 152,300
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Doboj Zdravstvo  Dom zdravlja Doboj 77,869 152,300
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Domaljevac Šamac Zdravstvo  Dom zdravlja Domaljevac  Šamac 42,642 83,401
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom zdravlja Maglaj Zdravstvo  Dom zdravlja Maglaj 77,869 152,300
Projekat nabavke ambulantnog vozila za Dom zdravlja Šekovići Zdravstvo  Dom zdravlja Šekovici 41,333 80,842
Projekat obnove i dogradnje fiskulturne dvorane Osnovne škole Šamac Obrazovanje Osnovna škola “Šamac” 76,848 150,303
Projekat nabavke vozila za odvoz smeća za Općinu Doboj Jug Javno dobro i okoliš Općina Doboj Jug 77,156 150,905
         
Kultura  GAGP
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat obnove sportskog centra u Mostaru za pomirenje u zajednici kroz sport Kultura Grad Mostar
226,505
443,005


2013
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat podrške aktivnostima deminiranja na području  Doboja Deminiranje Grad Doboj 378,301 739,892
Projekat podrške aktivnostima deminiranja na području  Tešnja Deminiranje Opština Tešanj 378,946 741,154
Projekat uvođenja sistema centralnog grijanja u OŠ “Jezerski” u Bosanskoj Krupi Obrazovanje Opština Bosanska Krupa 93,451 182,774
Projekat obnove područne škole Mioče koja djeluje u sastavu OŠ “Boško Buha” u Rudom Obrazovanje Osnovna škola “Boško Buha” Rudo 91,726 179,400
Projekat nabavke vozila za prikupljanje otpada u Kladnju Zaštita životne sredine Opština Kladanj 93,457 182,786
Obnova vodovodnog sistema u Bosanskom Petrovcu Vodosnabdijevanje Opština Bosanski Petrovac 92,319 180,560
Projekat obnove OŠ “Jovan Dučić” Čajniče Obrazovanje Osnovna škola “Jovan Dučić” Čajniče 93,431 182,735
Projekat obnove OŠ “Humci” Čelić Obrazovanje Osnovna škola “Humci” Čelić 93,226 182,334
Projekat uvođenja sistema centralnog grijanja u OŠ “Stevan Nemanja” Gornji Dragaljevac-Bijeljina Obrazovanje Osnovna škola “Stevan Nemanja” Gornji Dragaljevac 92,927 181,749
The Project for Rehabilitation of primary School Mesa Selimovic Janja, Bijeljina Obrazovanje Osnovna škola “Meša Selimović” Janja 89,074 174,214
Projekat uvođenja sistema centralnog grijanja u OŠ “Risto Proroković” Nevesinje Obrazovanje Primary School “Risto Prorokovic” Nevesinje 92,848 181,595
Projekat izgradnje novog vodovodnog sistema u Mjesnoj zajednici Karaula – Travnik Vodosnabdijevanje Opština Travnik 91,748 179,443
         
Kultura  GAGP
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat rekonstrukcije Sportskog centra u Novom Travniku Kultura Opština Novi Travnik 92,233 180,392


2012
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Podrška aktivnostima deminiranja deminiranja u okviru uspostavljanja međunarodnog turističkog koridora u Hercegovini Deminiranje Opština Ravno 605,190 1,183,648.76 
Renoviranje i opremanje Osnovne škole „19. April“ Derventa Obrazovanje Osnovna škola
„19. April“ Derventa 
89,254 174,565.65 
Renoviranje Područne škole „Bistrik“ u sastavu Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ iz Sarajeva Obrazovanje Osnovna škola „Edhem Mulabdić“, Sarajevo  89,100 174,264.45 
Unapređenje uslova rada u Osnovnoj školi „Kozarska djeca“ Gradiška Obrazovanje Osnovna škola „Kozarska djeca“ Gradiška  69,704 136,329.17 
Renoviranje i sanacija Osnovne škole „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje, Žepče Obrazovanje Osnovna škola „Abdulvehab Ilhamija“ Željezno Polje, Žepče 39,352 76,965.82 
Unapređenje procesa prikupljanja komunalnog otpada u Opštini Šekovići Životna sredina Komunalno preduzeće
„Zelenilo i čistoća“ Šekovići 
44,640 87,308.25 
Unapređenje uslova rada Doma zdravlja Vareš Zdravstvo  Dom zdravlja Vareš  89,278 174,612.59 
Izgradnja vodovoda u Mjesnoj zajednici Bilalovac, Općina Kiseljak Vodosnabdijevanje   Opština Kiseljak  80,216 156,888.86 
Uspostavljanje sistema centralnog grijanja zasnovanog na biomasi u Opštini Petrovac Energetska efikasnost  Opština Petrovac  88,248 172,598.09 
Elektrifikacija sela Preodac, Opština Bosansko Grahovo Elektroenergetika  Opština Bosansko Grahovo  89,024 174,115.81 


2011
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Podrška aktivnostima deminiranja u opštinama Bihać i Velika Kladuša Deminiranje ITF Enhancing Human Security              420,000 821,448.60
Nabavka ambulantnih vozila za Dom zdravlja Bihać Zdravstvo  Dom zdravlja Bihać  80,442 157,330.88 
Nabavka ambulantnih vozila za Dom zdravlja Orašje Zdravstvo  Dom zdravlja Orašje  83,191 162,707.45 
Unapređenje sistema centralnog grijanja u Domu zdravlja Velika Kladuša Zdravstvo  Dom zdravlja Velika Kladuša 72,584 141,961.96 
Unapređenje prevoza učenika Osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Vlasenice Obrazovanje Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Vlasenica  83,260 162,842.41 
Izgradnja Vatrogasnog doma u Milićima Javna dobra i zaštita životne sredine  Opština Milići  82,805 161,952.50 
Unapređenje sistema vodosnabdjevanja u Oraovcu, Opština Zvornik Javna dobra i zaštita životne sredine  Opština Zvornik  75,592 147,845.10 


2010
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat podrške deminiranju u dolini rijeke Spreče u opštinama   Lukavac i Petrovo Deminiranje ITF Enhancing Human Security 350,000 684,540.50
Projekat poboljšanja usluga hitne pomoći u Domu zdravlja u Ključu Zdravstvo Dom zdravlja Ključ  58,024 113,485.08
Projekat poboljšanja sistema centralnog grijanja u OŠ „Jova Jovanović Zmaj“ u Trebinju Obrazovanje Osnovna škola „Jova Jovanović Zmaj“ Trebinje 65,188 127,496.65
Projekat poboljšanja opreme i sistema centralnog grijanja u OŠ „Vuk Karadžić“  u Trebinju Obrazovanje Osnovna škola „Vuk Karadžić“  Trebinje 67,551 132,118.27
Projekat obnove sistema vodosnabdijevanja u Bosanskom Grahovu  Vodosnabdijevanje Opština Bosansko Grahovo 74,228 145,177.35
Projekat poboljšanja sistema vodosnabdijevanja u Pribavi u Gračanici Vodosnabdijevanje Opština Gračanica 60,415 118,161.47
Projekat poboljšanja sistema vodosnabdijevanja u Ljubinju  Vodosnabdijevanje Javno preduzeće „Vodovod“ Ljubinje 65,646 128,392.42


2009
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat podrške deminiranju u Gračanici Deminiranje ITF Enhancing Human Security 200,000 391,166.00
Projekat poboljšanja poljoprivredne proizvodnje za održivi povratak u području Bune  Poljoprivreda Poljoprivredna zadruga   Poljoprivredna zadruga "Trešnja Produkt" Mostar 61,995 121,251.68
Projekat poboljšanja medicinske opreme u Domu zdravlja u Berkovićima Zdravstvo   Dom zdravlja Berkovići 62,822 122,869.15
Projekat poboljšanja opremljenosti Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Bijeljini Obrazovanje Osnovna škola "Vuk Karadžić" 45,375 88,745.79
Projekat poboljšanja opremljenosti Osnovne škole "Milan Rakić" u Banjaluci Obrazovanje Osnovna škola "Milan Rakić" 53,313 104,271.16
Projekat poboljšanja opremljenosti Osnovne škole "Treća osnovna škola" u Oborcima, Donji Vakuf Obrazovanje Opština Donji Vakuf 49,018 95,870.87
Projekat poboljšanja opremljenosti Osnovne škole "Živinice Gornje" u Živinicama Obrazovanje Opština Živinice 55,218 107,997.02
Projekat izgradnje smještajnih kapaciteta u izviđačkom kampu na Boračkom jezeru  Kultura Savez izviđača opštine Zenica 69,898 136,708.61


2008
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat deminiranja u Banovićima Deminiranje Općina Banovići 152,319 297,910.07
Projekat poboljšanja sistema vodosnabdjevanja na području Pečuja Javna dobra i okoliš Općina Novi Travnik 53,230 104,108.83
Projekat unapređenja medicinske opreme za Dom zdravlja Ozren Petrovo Zdravstvo Dom Zdravlja Ozren Petrovo 54,116 105,841.70
Projekat unapređenja medicinske opreme za Dom zdravlja Zenica Zdravstvo Dom Zdravlja Zenica 48,089 94,053.91
Projekat poboljšanja sistema centralnog grijanja u Prvoj osnovnoj školi u Donjem Vakufu Obrazovanje Osnovna Škola "Aleksa Šantić" 50,988 99,723.86
Projekat poboljšanja sistema centralnog grijanja u OŠ Mehmedalija Mak Dizdar u Goraždu Obrazovanje Osnovna Škola "Mehmedalija Mak Dizdar" 45,580 89,146.73
Projekat poboljšanja sistema centralnog grijanja u OŠ Aleksa Šantić u Zenici Obrazovanje Općina Donji Vakuf 60,966 119,239.13


2007
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat pomoći održivom povratku u Kozarac kroz proizvodnju mlijeka Poljoprivreda Udrženje Poljoprivrednih Proizvođača AGRARIJA - Kozarac 57,685 112,822.05
Projekat pomoći održivom povratku u Prijedor kroz unapređenje poljoprivrede Poljoprivreda Udrženje Poljoprivrednih Proizvođača Rakovčani - Prijedor 41,154 80,490.23
Projekat podrške održivom povratku u Šipovo kroz promociju poljoprivrede Poljoprivreda Poljoprivreda Zadruga "SRP" Šipovo 64,068 125,306.12
Projekat pomoći upozoravanja na opasnost mina i hitno označavanje u visoko ugroženim zajednicama u Brčkom Deminiranje NVO "Posavina bez mina" 15,243 29,812.72
Projekat podrške protuminske akcije u Bosni i Herzegovini Deminiranje Centar za Uklanjanje mina u BiH - BHMAC 177,574 347,304.56
Projekat djelomične rekonstrukcije OŠ Mula Mustafa Bašeskija Obrazovanje Osnovna Škola "Mula Mustafa Bašeskija" 61,344 119,978.44
Projekat čišćenja i održavanja regije rijeke Pliva Javna dobra i okoliš Udruženje "Eko Pliva" 57,572 112,601.04
Projekat poboljšanja uslova rada biblioteke za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini Javna dobra i okoliš Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u Bosni i Hercegovini 43,838 85,739.68


2006
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat pomoći održivom povratku u Drvar kroz elektrifikaciju Javna dobra i okoliš Opština Drvar 72,782 142,349.22
Projekat podrške održivom povratku u Koraj kroz projekat unapređenja poljoprivrede Poljoprivreda Udruženje građana poljoprivrednih proizvođača BEHAR 61,478 120,240.52
Projekat pokretanja inkubatorske stanice u Tesliću Poljoprivreda Udruženje građana "Bona Fide" 69,240 135,421.67
Projekat podrške održivom povratku u Srebrenicu kroz rekonstrukciju stočne pijace Poljoprivreda Udruženje građana "Orhideja" 64,668 126,479.61
Projekat pomoći održivom povratku u Srebrenicu kroz unapređenje poljoprivrede Poljoprivreda Udruženje žena "Podrinje 1" 73,314 143,389.72


2005
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat podrške unaprijeđenju poljoprivrede u Bihaću Poljoprivreda   Razvojna agencija Bihać 73,322 143,405.37
Projekat unaprijeđenja okoliša u Kozluku Javna dobra i okoliš Lokalna zajednica Kozluk 69,910 136,732.08
Projekat podrške održivom povratku u Busovaču Poljoprivreda Udruženje poljoprivrednika "Eco-Vita" 44,859 87,736.58
Projekat podrške održivom povratku u Derventu Poljoprivreda Poljoprivredna zadruga "EKO-POSAVINA" 51,144 100,028.97
Projekat podrške održivom povratku u Petrovo kroz proizvodnju mlijeka Poljoprivreda Općina Petrovo 21,086 41,240.63


2004
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat vodosnabdijevanja u Ivanici Javna dobra i okoliš Udruženje povratnika Ivanica 40,543 79,295.22
Projekat rekonstrukcije IT laboratorija u Gimnaziji u Mostaru Obrazovanje Udruženje "Centar za obrazovne inicijative Step by Step (Korak po korak)" 48,027 93,932.65
Projekat vodosnabdijevanja za poljoprivredne svrhe u Mostaru Poljoprivreda Udruženje Srba povratnika "Mostar" 46,878 91,685.40
Projekat podrške održivom povratku u Gacko kroz uzgajanje krava Poljoprivreda Udruženje poljoprivrednika Kula Gacko 36,452 71,293.92
Projekat podrške održivom povratku u Kalesiju kroz unaprijeđenje poljoprivrede Poljoprivreda Udruženje poljoprivrednika "AGRORAZVOJ" 47,822 93,531.70
Projekat podrške održivom povratku u Jajce kroz unaprijeđenje lokalne proizvodnje Poljoprivreda Udruženje Eco Pliva iz Jajca 53,628 104,887.25
         
Program Grass-roots projekti u saradnji sa japanskim NVO        
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Rekonstrukcija ambulante u Kijevu Javna dobra JEN 73,819 144,377.41


2003
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat obnove puta u Miljkovcu Komunikacije i transport Općina Doboj 62,935 123,090.16
Projekat unaprijeđenja organske proizvodnje u Mostaru Poljoprivreda CEFA 37,841 74,010.56
Projekat podrške održivom povratku u Srebrenicu kroz samostalno stvaranje prihoda Poljoprivreda Mercy Corps 16,526 32,322.05
Projekat za samostalno stvaranje prihoda kroz proizvodnju mlijeka u Bugojnu Poljoprivreda HELP 72,416 141,633.39
Projekat podrške proizvodnji mlijeka u Foči/Sreb Poljoprivreda Općina Foča 28,523 55,786.14
Projekat promoviranja pomirenja između naroda u Bosni i Hercegovini Uspostavljanje mira Udruženje "KRILO" 22,095 43,214.06
         
Program Grass-roots projekti u saradnji sa japanskim NVO        
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat poboljšanja uslova života povratnika u Bosni Javna dobra i okoliš JEN 72,883 142,546.76
Izgradnja štala za povratnike u istočnoj Bosni Poljoprivreda JEN 78,404 153,344.90
Pružanje mogućnosti samozapošljavanja za povratnike u sela u istočnoj Bosni Poljoprivreda JEN 78,983 154,477.32
Pružanje mogućnosti samozapošljavanja za povratnike kroz uzgajanje ovaca  u zapadnoj Bosni Poljoprivreda JEN 69,328 135,593.78
Pružanje mogućnosti samozapošljavanja za povratnike kroz uzgajanje krava  u zapadnoj Bosni Poljoprivreda JEN 61,939 121,142.15
Podrška ekonomskom i društvenom razvoju u Kantonu Sarajevo kroz aktivnosti vezane za recikliranje (Pilot Project) Javna dobra i okoliš World Vision Japan 175,301 342,858.95


2002
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat podrške održivom povratku u Križeviće Poljoprivreda Udruženje žena IZVOR 49,574 96,958.32
Projekat organiziranja edukativnog seminara o miru Obrazovanje Međunarodni univerzitet Landegg 45,586 89,158.47
Projekat podrške vatrogasnoj obuci demobiliziranih vojnika Obučavanje, Javna dobra i okoliš, Ostalo Operation Florian 64,470 126,092.36
Projekat podrške održivom povratku u Čapljini i Stocu Poljoprivreda Udruženje Srba povratnika "Mostar" 50,415 98,603.17
Projekat vodosnabdijevanja u Kobašu Javna dobra i okoliš Općina Srbac 46,926 91,779.28
Projekat podrške održivom povratku u Blagaj Poljoprivreda, Ostalo Dorcas Aid International 89,934 175,895.62
Projekat nabavke deminerske opreme za Civilnu zaštitu Bosne i Hercegovine Ostalo (Deminiranje) HELP 595,862 1,165,404.78
Projekat podrške održivom povratku u Mičivode Javna dobra i okoliš, Poljoprivreda Povratnička zajednica Mičivode 26,587 51,999.65
Projekat pružanja stručne spreme u Mješovitoj srednjoj školi "Živinice" Obrazovanje, Poljoprivreda Mješovita srednja škola "Živinice" 31,931 62,451.61
Projekat podrške Regionalnog centra za poljoprivredu u Goraždu Poljoprivreda CEFA 41,036 80,259.44
         
Program Grass-roots projekti u saradnji sa japanskim NVO        
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Edukativni kurs i materijalna pomoć za povratnike Poljoprivreda JEN 54,928 107,429.83
Projekat izgradnje Rehabilitacionog centra na Sokocu Zdravstvo JEN 92,475 180,865.38


2001
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (EUR) Iznos (KM)
Projekat nabavke opreme za obuku za Youth House Sarajevo Obrazovanje Youth House Sarajevo 47,680 93,253.97
Projekat unaprijeđenja poljoprivrede u Raševu Poljoprivreda Udruženje žena IZVOR 45,196 88,395.69
Projekat vodosnabdijevanja Čađavica I Javna dobra i okoliš Sistem vodosnabdijevanja Čađavica I Udruženje građana 15,503 30,321.23
Projekat nabavke dijagnostičke opreme za Institut za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Zdravstvo Institut javnog zdravstva Kantona Sarajevo 49,786 97,372.95
Projekat vodosnabdijevanja za Jeleč i Miljevinu Javna dobra i okoliš JEN 49,677 97,159.77
Projekat povećanja kapaciteta kooperacija poljoprivrednika u Bosanskom Grahovu Poljoprivreda World Vision Japan 57,764 112,976.56
Projekat samoodrživosti povratnika u Glamoč Poljoprivreda Poljoprivredna zadruga Glamoč 49,825 97,449.23
Projekat rehabilitacije Psihijatrijske klinike u Banja Luci Zdravstvo Premiere Urgence 45,617 89,219.10
Projekat vodosnabdijevanja Velečeva i Dubočana Javna dobra i okoliš Lokalna zajednica Velečevo-Dubočani 49,635 97,077.62
Projekat navodnjavanja za Tuzlu Ostalo Općina Tuzla 65,566 128,235.95
Projekat izgradnje prilaznog puta za nova sela u Kaknju Komunikacije i transport Općina Kakanj 51,119 99,980.07
Projekat obučavanja u Loparama Obrazovanje, SANA 12,171 23,804.41
Projekat nabavke opreme za Javnu veterinarsku stanicu u Livnu Poljoprivreda, Zdravstvo Javna veterinarska stanica Livno 20,284 39,672.06
Projekat nabavke opreme za Javnu veterinarsku stanicu u Odžaku Poljoprivreda, Zdravstvo Javna veterinarska stanica Odžak 15,385 30,090.44
Projekat vodosnabdijevanja u Ripču Javna dobra i okoliš Lokalna zajednica Ripač 70,302 137,498.76
Projekat nabavke profesionalne školske opreme za Mješovitu srednju školu "Mehmedalija Mak Dizdar" Obrazovanje Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" 24,587 48,087.99
Projekat obučavanja u oblasti organskog uzgajanja ljekovitih biljaka na području Han Pijeska Poljoprivreda ECON 33,965 66,429.77
Projekat podrške održivom povratku u Bijeljinu i Janju Poljoprivreda Demokratsko vijeće Bošnjaka 45,476 88,943.33
Projekat izgradnje mljekare u Kupresu Poljoprivreda Kup-li Kupres 86,327 168,840.94
Projekat podrške održivom povratku u Mostar Poljoprivreda Udruženje Srba povratnika "Mostar" 49,503 96,819.45
Projekat za unaprijeđenje poljoprivrede u Jablanici Poljoprivreda Općina Jablanica 35,625 69,676.44
Projekat za unaprijeđenje poljoprivrede u Rudom Poljoprivreda Općina Rudo 49,327 96,475.23
Projekat podrške poslovnom centru u Srebrenici Obrazovanje CARE International BHC 78,833 154,183.95
Projekat rekonstrukcije osnovne škole u Višegradu Obrazovanje JEN 38,965 76,208.92
Projekat rekonstrukcije sportske sale u osnovnoj školi u Vitezu Obrazovanje Općina Vitez 63,696 124,578.55
Projekat pružanja podrške aktivnostima Civilne zaštite na deminiranju u Distriktu Brčko Ostalo (Deminiranje)  HELP 99,590 194,781.11
Projekat očuvanja podataka o ratnom sukobu i podrška demokratizaciji u Bosni i Hercegovini Obrazovanje, Demokratizacija Fondacija FAMA 34,664 67,796.89
Projekat proizvodnje drvenih briketa u Srpskom Sarajevu Javna dobra i okoliš JEN 47,206 92,326.91
Projekat za unaprijeđenje poljoprivrede na Sokocu  Poljoprivreda Poljoprivredna zadruga Sokolac 42,850 83,807.32


2000
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (ATS)
Projekat rekonstrukcije osnovne škole u Srednjem Obrazovanje Asocijacija za pomoć izbjeglicama (AAR) 1,021,400
Projekat opskrbe Scipa pitkom vodom Javna dobra i okoliš Udruženje građana Prozora 305,000
Projekta rekonstrukcije Doma zdravlja (DZ) u Rogatici Zdravstvo Asocijacija za pomoć izbjeglicama (AAR) 854,000
Projekat nabavke najosnovnije opreme za Ustanovu za zbrinjavanje lica sa mentalnim poteškoćama u Fojnici Zdravstvo JEN 563,000
Projekat nabavke školske opreme za osnovnu školu u Gradačcu Obrazovanje Osnovna škola Dr. Safvet-beg Bašagić 596,000
Projekata nabavke opreme za šivanje za žene u Novom Gradu Obučavanje, Ostalo Udruženje građana Novi Grad-DIA 367,700
Projekat nabavke opreme za Ustanove za osobe sa invaliditetom u Doboju i Tuzli Ostalo World Vision Japan 744,300
Projekat rekonstrukcije osnovne škole u Bradini Obrazovanje JEN 567,100
Projekat rekonstrukcije sistema za grijanje u osnovnoj školi u Banović Selou Obrazovanje Osnovna škola u Banović Selu 101,200
Projekat rekonstrukcije osnovne škole u Han Pijesku Obrazovanje World Vision International 1,222,100
Projekat izgradnje dodatne učionice u Osnovnoj školi Kasindo Obrazovanje World Vision International 497,300
Projekat nabavke namještaja za osnovnu školu u Peharama Obrazovanje World Vision International 189,100
Projekat rekonstrukcije osnovne škole u Vražićima Obrazovanje Osnovna škola u Vražićima 223,800
Projekat nabavke školskog namještaja i opreme za osnovne i srednje škole u zapadnom dijelu Republike Srpske (RS) Obrazovanje JEN 639,500
Projekat nabavke namještaja za osnovnu školu u Jajcu Obrazovanje Osnovna škola u Jajcu 525,800
Projekat nabavke ambulantnih vozila za Distrikt Brčko Zdravstvo Vlada Distrikta Brčko 1,019,400
Projekat nabavke namještaja za osnovne škole u Distriktu Brčko  Obrazovanje Vlada Distrikta Brčko 594,700
Projekat nabavke medicinske opreme za Dom Zdravlja (DZ) u Distriktu Brčko Zdravstvo Vlada Distrikta Brčko 584,600
Projekat podizanja svijesti o minama u Distriktu Brčko Ostalo (Deminiranje) Proni Institut za društveno obrazovanje 842,600
Projekat za humanitarne akcije deminiranja u Distriktu Brčko Ostalo (Deminiranje) World for Balkans in Europe (WBE, Svijet za Balkan u Europi)) 3,987,100
Projekat pružanja podrške aktivnostima Civilne zaštite na deminiranju Ostalo (Deminiranje) HELP 6,009,800


1999
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (ATS)
Projekat rekonstrukcije Doma Zdravlja u Han-Pijesku Zdravstvo  Asocijacija za pomoć izbjeglicama (AAR) 967,700
Projekat izgradnje krova srednje škole u Višegradu Obrazovanje JEN 464,600
Projekat obnove sistema za grijanje u osnovnoj školi u Mokrom Obrazovanje Asocijacija za pomoć izbjeglicama (AAR) 714,700
Projekat obnove sistema za grijanje u osnovnoj školi u Laktašima Obrazovanje Osnovna škola u Laktašima 361,500
Projekat nabavke opreme za praksu za tehničku školu u Novom Gradu Obrazovanje Tehnička škola "Đuro Radmanović" 20,100
Projekat nabavke namještaja za osnovnu školu u Staroj Dubravi  Obrazovanje JEN 356,500
Projekat nabavke namještaja za osnovnu školu u Šipragama  Obrazovanje JEN 354,600
Projekat izgradnje dodatnih učionica za djecu sa specijalnim potrebama u osnovnoj školi u Maglaju Obrazovanje Osnovna škola "Sulejman Omerović" 455,900
Projekat rekonstrukcije dvorane u osnovnoj školi u Čajniču Obrazovanje JEN 786,300
Projekat nabavke namještaja za srednje škole u Višegradu i Čajniču Obrazovanje JEN 345,700
Projekat nabavke namještaja za osnovnu školu u Bradini Obrazovanje JEN 313,400
Projekat obnove prilaza osnovnoj školi u Bosanskoj Krupi Obrazovanje Općina Bosanska Krupa 712,500
Projekat obnove krova osnovne škole u Zvorniku Obrazovanje Asocijacija za pomoć izbjeglicama (AAR) 604,700


1998
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (ATS)
Unaprijeđenje nastavnog procesa u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Rogatici Obrazovanje Osnovna škola "Sveti Sava" 599,800
Pomoć osnovnim školama u Republici Srpskoj Obrazovanje JEN 635,000
Unaprijeđenje nastavnog procesa u Centru za obrazovanje i rehabilitaciju djece sa oštećenim sluhom i govorom u Tuzli Obrazovanje Centar za obrazovanje i rehabilitaciju djece sa oštećenim sluhom i govorom Tuzla 315,300
Nabavka sistema za grijanje u Osnovnoj školi "Jovan Dučić", Kasindo Obrazovanje Asocijacija za pomoć izbjeglicama (AAR) 371,700
Unaprijeđenje nastavnog procesa u Osnovnoj školi "Cvijet Mladosti" u Gornjem Vakufu Obrazovanje Osnovna škola "Cvijet Mladosti" u Gornjem Vakufu 690,400
Rekonstrukcija Osnovne škole "Aleksa Šantić" u Vojkovićima Obrazovanje Asocijacija za pomoć izbjeglicama (AAR) 479,100
Opremanje Osnovne škole Milos Sdero u Srpskom Kupresu Obrazovanje JEN 163,900
Nabavka opreme za šivanje za krojačku obuku u školi za slijepa i slabovidna lica u Derventi Obrazovanje Asocijacija za pomoć izbjeglicama (AAR) 297,000
Pomirenje kroz obrazovanje  Obrazovanje Danas za Bolje Sutra 343,000
Deminiranje and uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava u sklopu „Akcije protiv mina“ u Unsko-sanskom kantonu Ostalo (Deminiranje) Handicap International for Support 892,300
Sistem za grijanje za osnovnu školu u Uskoplju Obrazovanje Osnovna škola u Uskoplju 503,100


1997
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (ATS)
Obnova ulaznih vrata, prozora i učionica oštećenih prilikom terorističkog napada (11.10.1997.) Obrazovanje Katolički školski centar u Sarajevu 39,400
Rekonstrukcija Osnovne škole "Cutista"  Obrazovanje Osnovna skola "Cutista" 521,100
Opskrbljivanje područja Brčkog i Rijeke sa pitkom vodom iz pokretnih spremnika vode Javna dobra i okoliš Komunalno javno preduzeće "SAVA" Brčko 982,300
Opskrbljivanje područja Brezovog Polja i Dizdaruse sa pitkom vodom iz pokretnih spremnika vode Javna dobra i okoliš Komunalno javno preduzeće "SAVA" Brčko 982,300
Medicinska oprema za školu za slijepa i slabovidna lica u Derventi Obrazovanje Škola za slijepa i slabovidna lica "Future" Derventa 599,400
Rekonstrukcija Osnovne škole "Miroslav Antić" Obrazovanje Osnovna škola "Miroslav Antić" 871,900
Unaprijeđenje nastavnog procesa iz hemije, fizike i biologije u II osnovnoj školi u istočnom Mostaru Obrazovanje II osnovna škola u istočnom Mostaru 566,100
Namještaj za vrtić "Radobolja"  Obrazovanje Vrtić "Radobolja" 327,300
Nabavka opreme za rehabilitaciju sluha i govora u Centru za sluh i govornu rehabilitaciju Sarajevo Obrazovanje Centar za sluh i govornu rehabilitaciju Sarajevo 816,500
Unaprijeđenje nastavnog procesa u I osnovnoj školi na Grbavici, Sarajevo Obrazovanje I osnovna škola na Grbavici, Sarajevo 503,600
Otvorenje stomatološke klinike za pružanje besplatnih stomatoloških usluga za djecu bez roditelja Zdravstvo Fondacija za stipendiranje djece žrtava rata „IKRE" 504,000


1996
Naziv projekta Oblast Implementator Iznos (ATS)
Opskrbljivanje područja Bosanske Krupe sa pitkom vodom iz pokretnih spremnika vode Javna dobra i okoliš Komunalno javno preduzeće Bosanska Krupa 814,065
Opskrbljivanje područja Gornjeg Vakufa sa pitkom vodom iz pokretnih spremnika vode Javna dobra i okoliš Komunalno javno preduzeće Gornji Vakuf 814,065
Opskrbljivanje područja Konjica sa pitkom vodom iz pokretnih spremnika vode Javna dobra i okoliš Komunalno javno preduzeće Konjic 814,065
Opskrbljivanje područja Vukosavlje sa pitkom vodom iz pokretnih spremnika vode Javna dobra i okoliš Javno komunalno preduzeće Komunalac Vukosavlje 859,000
Opskrbljivanje područja Petrova sa pitkom vodom iz pokretnih spremnika vode Javna dobra i okoliš Javno preduzeće Komunal Petrovo 859,000
Opskrbljivanje područja Dervente sa pitkom vodom iz pokretnih spremnika vode Javna dobra i okoliš Javno državno preduzeće "Komunalac" Derventa 859,000