Saopštenja za medije i izvještaji

U 2019. godini

june 10, 2019:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Vuk Karadžić u Višegradu”
june 10, 2019:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole u Rogatici”
april 9, 2019:Posjeta ambasadora Sakamota Višegradu zajedno sa ambasadorima V4 država Višegradske grupe
mart 7, 2019:Ceremonija potpisivanja ugovora Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske bezbejednosti za projekat deminiranja u Vitezu i projekte  za osnovne škole u Foči i Zenici
mart 5, 2019:Ceremonija potpisivanja ugovora Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske bezbejednosti za „Projekat opremanja Doma zdravlja Banja Luka ambulantnim vozilima“
februar 28, 2019:
Ceremonija potpisivanja grant ugovora za četiri projekta Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske bezbejednosti za Dom zdravlja u Donjem Vakufu, Konjicu, Livnu i projekat osnovne škole u Sarajevu


U 2018. godini

decembar 18, 2018:Ceremonija primopredaje za “Projekat nabavke ambulantnog vozila za Dom zdravlja Srebrenik”
novembar 10, 2018:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Banovići u Banovićima”
novembar 9, 2018:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Novi Grad u Tuzli”
oktobar 3, 2018:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Jovan Dučić u Šekovićima”
oktobar 3, 2018:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Branko Radičević u Bratuncu”
june 26, 2018:Ceremonija primopredaje za “Projekat nabavke ambulantnog vozila za Dom zdravlja Sanski Most”
maj 11, 2018:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Čengić Vila I u Sarajevu”
mart 13, 2018:Ceremonija potpisivanja ugovora za projekte u Bijeljini i Rogatici u okviru Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske bezbjednosti
mart 13, 2018:Ceremonija potpisivanja grant ugovora za Projekat podrške aktivnostima deminiranja u opštinama Novo Goražde i Bosanska Krupa u okviru Temeljne Grant Pomoći za Projekte Ljudske Bezbjednosti
februar 16, 2018:Ceremonija potpisivanja za dva projekta u okviru Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti za dve osnovne škole u Kladanju i Višegradu
februar 7, 2018:Ceremonija primopredaje za “Projekat podrške aktivnostima deminiranja u Ilijašu i Busovači”
februar 7, 2018:Ambasador Japana Kazuya Ogawa prisustvovao je ceremoniji primopredaje opreme nabavljene od strane UNHCR-a, financirane od strane japanske vlade, Crvenom križu Bosne i Hercegovine
februar 6, 2018:Ceremonija potpisivanja ugovora za dva projekta Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske bezbjednosti za Dom zdravlja Stari Grad Sarajevo i Dom zdravlja Srebrenik

U 2017. godini

novembar 10, 2017:Ceremonija potpisivanja grant ugovora za Projekat podrške aktivnostima deminiranja u Petrovu, Čeliću i Han Pijesku u okviru Temeljne Grant Pomoći za Projekte Ljudske Bezbjednosti.
oktobar 26, 2017:Ceremonija potpisivanja ugovora za „Projekat opremanja Doma zdravlja Žepće medicinskom opremom“u okviru Temeljne Grant Pomoći za Projekte Ljudske Bezbjednosti.
avgust 3, 2017:Terenska posjeta “Projekatu podrške aktivnostima deminiranja u općinama Ilijaš i Busovača”
juli 21, 2017:Ambasador Ogawa prisustvovao Ceremoniji potpisivanja zapisnika o primopredaji medicinske opreme vrijedne oko 487,000 KM, čiji je domaćin bio NJ. E. gospodin Osmanović, ministar civilnih poslova BiH
juni 19, 2017:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Sveti Sava u Loparama”
juni 19, 2017:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Jovan Dučić u Banja Luci”
juni 19, 2017:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Kovači u Zavidovićima”
juni 19, 2017:Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Lukavica u Gračanici”
maj 19, 2017:Ceremonija postavljanja kamena temeljca za projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova za Termoelektranu Ugljevik
maj 2, 2017:Ceremonija primopredaje za "Projekat za podršku deminiranju u Tešnju" i "Projekt za podršku deminiranju u Doboju"
april 21, 2017:Ceremonija primopredaje nove generacije japanskih vozila u okviru tzv. neprojektne pomoći
mart 24, 2017:Ceremonija primopredaje za Projekat obnove laboratorija za mikrobiologiju i hemiju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
mart 22, 2017:Ceremonija potpisivanja grant ugovora za Projekat podrške aktivnostima deminiranja u općinama Ilijaš i Busovača u okviru Temeljne Grant Pomoći za Projekte Ljudske Bezbjednosti
mart 15, 2017:Ceremonija primopredaje za „Projekat podrske aktivnostima deminiranja u opcinama Samac i Donji Zabar” i za “Projekat podrske aktivnostima deminiranja u opcini Domaljevac-Samac i Brcko distriktu”
mart 6, 2017:Ceremonija potpisivanja granta ugovore za četiri projekta u okviru GAGP-a za tri osnovne škole u Šekovićima, Banovićima i Bratuncu i Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Sanski Most
februar 9, 2017:Ceremonija potpisivanja dva granta za temeljne projekte (GAGP) za Sarajevo i Tuzlu
januar 25, 2017:Ambasador Ogawa je prisustvovao ceremoniji primopredaje opreme donirane kroz japansku neprojektnu grant pomoć za obezbjeđenje japanskih proizvoda malih i srednjih preduzeća za 6 komunalnih preduzeća “Vodovod i kanalizacija”.


U 2016. godini

decembar 12, 2016:Ceremonija primopredaje na Projektu opremanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo medicinskom opremom
decembar 12, 2016:Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Breza medicinskom opremom”
decembar 12, 2016:Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Kakanj medicinskom opremom”
decembar 5, 2016:Ceremonija primopredaje na Projektu unaprijeđenja sistema centralnog grijanja u Osnovnoj školi “Jezerski” Bosanska Krupa
decembar 1, 2016:Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Maglaj medicinskom opremom”
decembar 1, 2016:Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Doboj medicinskom opremom” 
oktobar 28, 2016:Ceremonija primopredaje japanskih vozila nove generacije u okviru tzv. neprojektne pomoći Vlade Japana
oktobar 18, 2016:Ceremonija primopredaje “Projekta obnove Sportskog centra u Mostaru za pomirenje u zajednici kroz sportske aktivnosti”
septembar 23, 2016:Ceremonija primopredaje na Projektu obnove i dogradnje fiskulturne sale Osnovne škole “Šamac”
septembar22, 2016:Ceremonija zatvaranja UNDP projekta “Upravljanje rizikom od klizišta u BiH” održana u Sarajevu
septembar 22, 2016:Ceremonija primopredaje na Projektu obnove Osnovne škole “Humci” Čelić 
juli 25, 2016:Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Šamac medicinskom opremom”
juli 25, 2016:Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Domaljevac Šamac medicinskom opremom” 
maj 27, 2016:Ceremonija primopredaje na Projektu obnove Osnovne škole „Meša Selimović“Janja, Bijeljina
maj 27, 2016:Ceremonija primopredaje na Projektu unaprijeđenja centralnog grijanja za Osnovnu školu “Stevan Nemanja” Gornji Dragaljevac, Bijeljina
maj 25, 2016:Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Šekovići ambulantnim vozilom”
maj 25, 2016:Ceremonija primopredaje na “Projektu nabavke vozila za prikupljanje otpada u Općini Doboj Jug
maj 25, 2016:Primopredaja projekta - ozvaničen završetak radova na Dnevnom centru za djecu sa poteškoćama u Bijeljini
maj 25, 2016:Ceremonija primopredaje projekta stabilizacije klizišta realizovanog u saradnji sa Razvojnim programom UN /UNDP/ pod nazivom “Upravljanje rizicima od klizišta u BiH”
maj 10, 2016:Ceremonija primopredaje na Projektu obnove Područne škole “Mioče” u sastavu Osnovne škole “Boško Buha” Rudo
maj 10, 2016:Ceremonija primopredaje na Projektu obnove školskog objekta Osnovne škole “Jovan Dučić” Čajniče 
mart 25, 2016:Ambasador Ogawa zajedno sa ministrom civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adilom Osmanovićem prisustvovao ceremoniji potpisivanja zapisnika o primopredaji medicinske opreme vrijedne oko 560.000 KM 
mart 24, 2016:Ceremonija primopredaje projekta sanacije i rekonstrukcije centara za djecu s invaliditetom koji implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
mart 22, 2016:Ceremonija primopredaje na Projektu obnove Osnovne škole “19. april” Derventa
mart 10, 2016:Vlada Japana dodijelila iznos od 216,256 eura za četiri projekta; tri projekta za tri osnovne škole u Loparama, Gračanici i Banja Luci i jedan projekat u oblasti zdravstvene zaštite žena i materinstva u Općini Hadžići 
feburuar 22, 2016:Japanska Vlada je dodijelila 66,762 Eura Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za obnovu laboratorija za mikrobiologiju i hemiju
feburuar 22, 2016:Vlada Japana dodijelila grant u iznosu od 147.281 eura za tri projekta; projekat za osnovnu školu u Zavidovićima i dva projekta u sektoru primarne zdravstvene zaštite u Brezi i Kaknju
januar 29, 2016:Svečana ceremonija primopredaje Projekta unaprijeđenja sistema vodosnadbijevanja u Mjesnoj zajednici Karaula u Travniku


*Za pregled događaja iz 2015. godine i prethodnih događaja, kliknite OVDJE