Vlada Japana dodijelila iznos od 216,256 eura za četiri projekta; tri projekta za tri osnovne škole u Loparama, Gračanici i Banja Luci i jedan projekat u oblasti zdravstvene zaštite žena i materinstva u Općini Hadžići

  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
  • A picture is displayed.
U okviru Programa grant pomoći za temeljne projekte, Vlada Japana je odlučila dodijeliti iznos od 69.347 eura (oko 136.000 KM) za Projekat obnove Osnovne škole “Sveti Sava” u Loparama, iznos od 65.502 eura (oko 128.000 KM) za Osnovnu školu “Lukavica” u Gračanici i iznos od 55.536 eura (oko 109.000 KM) za Osnovnu školu “Jovan Dučić” u Banja Luci za obnovu ova tri školska objekta. Nadalje, Vlada Japana je dodijelila iznos od 25.871 eura (oko 50.600 KM) za Projekat nabavke medicinske opreme za Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići. Ambasador Japana u BiH Kazuya Ogawa je 9. marta, u prisustvu gđe Ademaj, Ministrice zdravstva Kantona Sarajevo, potpisao Ugovore sa predstavnicima OŠ “Sveti Sava”, OŠ “Lukavica”, OŠ “Jovan Dučić” i Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići.

Cilj projekata obnove OŠ “Sveti Sava” u Loparama, OŠ “Lukavica” u Gračanici i OŠ “Jovan Dučić” u Banja Luci je unaprijeđenje uslova za odvijanje nastavnog procesa u istoimenim školama zamjenom dotrajale stolarije (prozori, vrata i krov) na školskom objektu. Nadalje, svrha Projekta opremanja Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, lokalitet Hadžići je unaprijeđenje primarne ginekološke zdravstvene zaštite putem nabavke ultrazvučnog aparata.