JLPT 2021 - aplikacije na DECEMBARSKI rok

2021/8/30
*** ENGLISH page HERE ***

Test znanja japanskog jezika (Japanese Language Proficiency Test – JLPT) za Bosnu i Hercegovinu u 2021. godini održat će se u nedjelju 5. decembra 2021. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (adresa: Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo, BiH).
JLPT predstavlja test za neizvorne govornike japanskog jezika s ciljem evaluacije i certificiranja njihovog znanja ovog jezika.
*Molimo budite obaviješteni da bi se test mogao otkazati zbog Covid-19. U slučaju otkazivanja poslije isplate, iznos cijene testa bit će vraćen svakom kandidatu.
 
*******

Aplikacioni dokumenti:

 
Upute za test
Primjeri pitanja
Mini testovi:    N5    N4     N3     N2     N1
Aplikacioni formular 
**
Dodatna dokumentacija za osobe sa posebnim potrebama:
(sva dokumentacija je na engleskom jeziku)
Lista prihvatljivih ograničenja za dozvolu posebnog smještaja za polaganje JLPT testa (JLPT Special Testing Accomodations - STA)  
Upute za traženje posebnog smještaja za polaganje ispita (STA)  
 
Formular za Zahtjev za posebni ispitni smještaj (STA) 
Formular za Saglasnost podnosioca zahtjeva za STA iz Europske ekonomske zone & Privatnost kandidata sa posebnim potrebama 
*Molimo budite obaviješteni da kandidati kojima je potreban poseban smještaj za polaganje (invalidnost u donjem dijelu tijela, ograničen sluh, vid, itd.) trebaju poslati aplikacije na Ambasadu NAJKASNIJE DO 9. SEPTEMBRA 2021. GODINE. U nastavku stranice navedeni su rokovi za običnu aplikaciju.
*Molimo priložite oba relevantna STA formulara pri prijavi za poseban smještaj za JLPT.

*******

Opće informacije

 
Kriteriji
Kandidati trebaju biti neizvorni govornici japanskog jezika. Moguće je aplicirati iz drugih zemalja za polaganje JLPT testa u Bosni i Hercegovini. 
 
Nivoi
N1 – sposobnost razumijevanja jezika u raznim okolnostima
N2 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama i u drugim okolnostima, do određenog nivoa
N3 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama, do određenog nivoa
N4 – sposobnost razumijevanja osnova jezika
N5 – sposobnost razumijevanja osnova jezika, do određenog nivoa
 
JLPT nivoi u usporedbi sa CEFR (Common European Framework of Reference for Languages):
CEFR JLPT
A1 – A2 N5
A2 N4
B1 N4 – N3
B1+ N3 – N2
B2 N2
B2+ N1
 
 
Cijena polaganja testa
70.00 KM (za uplate unutar BiH)
35.80 €     (za uplate iz inozemstva)
 
Mjesto polaganja testa
Filozofski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
adresa: Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo, BiH
 

Registracija

 
1. Molimo pažljivo pročitajte Upute za test.

2. Molimo preuzmite aplikacioni formular isključivo sa ove stranice.

3. Molimo elektronski popunite aplikacioni formular. Važne napomene za elektronsko popunjavanje formulara možete preuzeti OVDJE.  

4. Molimo isprintajte aplikacioni formular i potpišite ga. Zadržite stranicu C za sebe, te je ponesite sa sobom na dan polaganja. Zalijepite svoju fotografiju na Test Voucher i Kopiju Test Vouchera. Ne pričvršćujte fotografiju heftaricom! Prihvatljivo je zalijepiti fotografiju selotejpom, ukoliko selotejp ne prekriva fotografiju.

5. Molimo uplatite iznos cijene polaganja testa (70.00 KM ili 35.80 €) na jedan od navedenih bankovnih računa, ovisno o mjestu uplate:
(a) UPLATA IZ INOSTRANSTVA (devizni račun u eurima)
Molimo imajte na umu da će banke naplatiti dodatnu naknadu za procesuiranje međunarodne uplate, kao i naknade za konverzije iz valute Vaše države u euro, koje ni Ambasada ni Filozofski fakultet u Sarajevu nisu obavezni nadoknaditi u bilo kojem obliku. Sukladno Vas molimo da se konsultujete sa svojom bankom o tačnom iznosu ovih naknada za Vašu zemlju prije izvršenja uplate.
(b) UPLATE UNUTAR BIH
6. Molimo pošaljite sljedeće dokumente:
(a) Popunjen aplikacioni formular (stranice A i B);
(b) Test Voucher;
(c) Kopiju Test Vouchera;
(d) Uplatnicu, odnosno potvdu iz banke o uplati iznosa za polaganje testa (kopija je prihvatljiva);
(e) Ukoliko se odnosi na kandidata, popunjene formulare za poseban smještaj za osobe s posebnim potrebama (JLPT STA).
Molimo pošaljite dokumente preporučenom poštom (zbog rizika gubitka ličnih informacija tokom tranzita) na Ambasadu kako je navedeno:
Ambasada Japana u BiH (za JLPT 2021)
Bistrik 9, 71 000 Sarajevo, BiH
Prihvatit će se i aplikacije donesene lično, u zatvorenoj koverti. Lično dostavljene aplikacije mogu se donijeti u Ambasadu bez prethodne najave, dokle god bivaju donešene unutar radnog vremena Ambasade. Posjetiocima neće biti dozvoljeno zadržavanje u Ambasadi.
 

Aplikacioni period

 
Konkurs Ambasade Japana u BiH za JLPT 2021 bit će otvoren u navedenom terminu:
30. august 2021. – 17. septembar 2021.
 

Potvrda registracije i naknadni upiti

 
Svi kandidati trebali bi primiti e-mailom potvrdu o registraciji najkasnije do 30. septembra 2021. godine. Ukoliko ne dobijete e-mail potvrdu do kraja dana na navedeni datum, molimo da se odmah javite Ambasadi e-mailom, ili nazovete na 033 277 520.
Naknadne upite možete također slati e-mailom, na embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp . Ambasada neće primati telefonske upite.
 

Zaključak i korisni linkovi

 
Ambasada Japana u BiH se nada da će JLPT potaknuti što veći broj ljudi u Bosni i Hercegovini i šire da uče japanski jezik, te da će dodatno doprinijeti promicanju prijateljskih odnosa između Japana i BiH u raznim sektorima, kao što su obrazovanje i kultura.
 
**
Molimo pogledajte službenu JLPT stranicu za opće informacije o testu (stranica je na engleskom jeziku):
https://www.jlpt.jp/e/