Otvoren konkurs za JLPT 2024 (ljetni termin)

2024/3/19
*** ENGLISH page HERE ***

JLPT – Test znanja japanskog jezika 2024

 
JLPT – test znanja japanskog jezika (Japanese Language Proficiency Test) za 2024. godinu održat će se na Univerzitetu u Sarajevu-Filozofskom fakultetu, dana 7. jula/srpnja 2024. godine. JLPT je test za neizvorne govornike japanskog jezika s ciljem evaluacije i certificiranja njihovog znanja ovog jezika.******
Upute za test  (na engleskom i japanskom jeziku)
Primjeri pitanja: http://jlpt.jp/e/samples/forlearners.html
Aplikacioni formular
 
Dodatna dokumentacija za osobe sa posebnim potrebama: OVDJE


 
******
 
 
Kriteriji
Kandidati trebaju biti neizvorni govornici japanskog jezika.
 
Nivoi
 
N1 – sposobnost razumijevanja jezika u raznim okolnostima.
N2 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama i u drugim okolnostima, do određenog nivoa.
N3 – sposobnost razumijevanja jezika koji se koristi u svakodnevnim situacijama, do određenog nivoa.
N4 – sposobnost razumijevanja osnova jezika.
N5 – sposobnost razumijevanja osnova jezika, do određenog nivoa.
 
Cijena polaganja testa: 82.00 KM = 42.00 €
 
Mjesto polaganja testa: Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet
 
Registracija
 
1. Prvo pažljivo pročitajte upute za test.
2. Molimo preuzmite aplöikacijski formular isključivo sa ove web stranice.
3. Molimo obratite pažnju na to da se aplikacijski formular sastoji od tri stranice (A, B, C), test vouchera i kopije test vouchera. Prilikom popunjavanja stranice A, preostale dvije stranice se popunjavaju automatski.
4. Molimo isprintajte popunjeni formular. Sačuvajte stranicu C za sebe. Zalijepite svoju fotografiju na Test Voucher i kopiju Test Vouchera.
5. Molimo uplatite iznos cijene polaganja testa (82.00 KM) na jedan od sljedećih bankovnih računa:
 
UPLATE IZ INOSTRANSTVA (devizni račun):
Molimo da na sljedećem linku pogledate upute za uplate iz inostranstva (na engleskom jeziku):
 
NAPOMENA: INSTRUKCIJE SU PROMIJENJENE OD PROŠLE GODINE. MOLIMO VAS SLIJEDITE NOVU INSTRUKCIJU ISPOD.
Molimo Vas da imate u vidu da će banke naplatiti dodatnu naknadu za plaćanje ino-uplata, odnosno da ćete imati međubankarske provizije, kao i naknade za konverzije iz valute Vaše države u euro, koje ni Ambasada ni Filozofski fakultet u Sarajevu nisu obavezni nadoknaditi u bilo kojem obliku. Prilikom uplate obavezno naglasite da  sve međubankarske  troškove,  odnosno provizije snosite Vi kao uplatilac - kandidat. Sukladno svemu tome, molimo Vas da se konsultujete sa svojom bankom o tačnom iznosu ovih naknada za Vašu zemlju prije izvršenja uplate.


UPLATE UNUTAR BiH:

Molimo obratite pažnju da prije plaćanja ispravno popunite uplatnicu, kako je prikazano na primjeru iznad. Bilo kakva greška će rezultirati neuspjehom transakcije, što bi za posljedicu moglo imati gubljenje prava na polaganje ispita.
 
 
7. Molimo pošaljite sljedeće dokumente poštom na adresu Ambasade Japana u BiH (Bistrik 9, 71 000 Sarajevo); dokumente u zatvorenoj koverti možete i lično dostaviti u Ambasadu:
 
     a) Popunjen prijavni obrazac (stranice A i B);
     b) Test Voucher;
     c) Kopiju Test Vouchera;
     d) Potvrdu iz banke o uplati iznosa za polaganje testa (kopija je također prihvatljiva).
 
8. Molimo naznačite 'Provjera znanja japanskog jezika / Japanese Language Proficiency Test' na koverti.
9. Rok za prijavu: 31. mart/ožujak 2024. godine (koverte sa poštanskim pečatom sa datumom 31. mart/ožujak će biti prihvaćene).
 
10. Potvrda primitka aplikacije će stići na e-mail adresu navedenu u vašem aplikacijskom formularu po isteku roka za prijavu.

11. Upite možete slati na e-mail adresu: jlpt.bih.sarajevo@gmail.com
 
 
Komitet za organizaciju JLPT testa u Bosni i Hercegovini se nada da će JLPT potaknuti što veći broj ljudi u Bosni i Hercegovini da uče japanski jezik, te da će dodatno doprinijeti promicanju bilateralnih odnosa između Japana i BiH u raznim sektorima, kao što su obrazovanje i kultura.
 
Molimo pogledajte službenu JLPT stranicu za detalje vezano za julski ispitni rok:
https://www.jlpt.jp/e/