Otvoren konkurs za JLPT 2022 (ljetni termin)

2022/4/13
*** ENGLISH page HERE ***

Test znanja japanskog jezika (Japanese Language Proficiency Test – JLPT) za Bosnu i Hercegovinu u 2022. godini održat će se u nedjelju 3. jula 2022. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (adresa: Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo, BiH).
Za više informacije o apliciranju, dokumentima za aplikaciju i slično, molimo posjetite stranicu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na sljedećem linku:
https://www.ff.unsa.ba/index.php/bs/naucnoistrazivacki-rad-bs/dogadaji/14041-jlpt-test-znanja-japanskog-jezika-2022
 
*Japanese Language Proficiency Test – JLPT je test za neizvorne govornike japanskog jezika koji procjenjuje i certificira njihovo znanje.