Posjeta Japanu

Naknada za VIZU

Podnosilac koji traži Vizu za Japan mora platiti naknadu za Vizu.

Dolje je navedena visina naknada za pojedine vize u našem konzulatu, određene u skladu sa propisima Ministarstva vanjskih poslova Japana.

VIZA (od 01.04.2014.) (KM)

Jednokratna, ulazno-izlazna VIZA 46.-
Višekratna, ulazno-izlazna VIZA 92.-
Tranzitna VIZA 11.-