Konkurs na otvoreni kurs japanskog jezika na Filozofskom fakultetu UNSA za akademsku 2022/2023. godinu

2022/8/24


Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu otvorio je prijave na otvoreni kurs japanskog jezika, koji će se održavati u sklopu aktivnosti ovog Fakulteta u akademskoj 2022/2023. godini. Početak nastave planiran je u oktobru ove godine, a zaključenje konkursa očekuje se u mjesecu septembru.
Više informacija:
https://www.ff.unsa.ba/index.php/bs/konkursi/14741-javni-poziv-za-upis-polaznika-na-kurs-japanskog-jezika-u-studijskoj-2022-2023-godini
 
+ Opis kursa (format: PDF) (BHS / ENG)
+ Prijavni obrazac (format: Microsoft Word)
+ E-mail adresa za prijavu: sarajevo.jplc@gmail.com
+ Kontakt za eventualne upite: Filozofski fakultet UNSA ( sarajevo.jplc@gmail.com )
 
NAPOMENA:
Ambasada Japana u BiH nije organizator niti pokrovitelj kursa, stoga slijedi da nije odgovorna za nj. plan rada i detalje održavanja kursa, te nema utjecaj na iste. Stranicu konkursa također ne održava Ambasada Japana u BiH. Za upite o kursu molimo kontaktirajte relevantne osobe (nastavnice kursa ili dekanat) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.