Ekonomska saradnja

2015/7/15

Politika pomoći Bosni i Hercegovini

Osnovna politika

Obavijest za sve potencijalne aplikante za sredstva unutar programa GAGP

Usljed katastrofalnih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu tokom maja 2014. godine, sva finansijska pomoć koja će se dodijeliti u toku 2014. godine za provedbu projekata u okviru  Granta pomoći za grassroots (temeljne) projekte (GAGP) će biti usmjerena ka javnim institucijama (opštinama / općinama i opštinskim / općinskim javnim preduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog društva u općinama koje su pretrpjele značajnu štetu i gubitke usljed nedavnih poplava.

U slučaju da sjedište vaše ustanove / organizacije nije u opštini / općini koja je teško pogođena nedavnim poplavama, ljubazno vas molimo da do daljnjeg ne dostavljate aplikaciju za finansiranje u okviru GAGP programa.

Značaj japanske pomoći Bosni i Hercegovini

 • Stabilizacija Bosne i Hercegovine je značajna za stabilizaciju cjelokupnog regiona jugoistočne Evrope
 • Jačanje saradnje između Japana i Evrope
  • Japan, zajedno sa ostalim donatorima i međunarodnim organizacijama, pruža Bosni i Hercegovini pomoć koja za cilj ima promoviranje etničkog pomirenja i ekonomske stabilizacije, što predstavlja osnovu za jačanje mira u Bosni i Hercegovini.
  • Japanska ODA u Bosni i Hercegovini koja se ranije fokusirala na konkretnu vrstu saradnje pri postkonfliktnoj obnovi – t.j. obnovi društvene i ekonomske infrastrukture te unaprijeđenju sredstava koja se odnose na osnovne ljudske potrebe u sektorima poput zdravstva, obrazovanja itd. – preorijentisat će se na savjetodavnu vrstu saradnje, poput izgradnje kapaciteta u raznim institucijama u Bosni i Hercegovini.
  • Važno je odabrati i koncentrirati se na prioritetne sektore i sprovesti pomoć na što efikasnji način.
 • Izgradnja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom u pogledu njenog budućeg pridruživanja EU
 • Japan smatra da je od velikog značaja doprinos Japana, kao člana međunarodne zajednice, izgradnji mira, smanjenju siromaštva i ekonomskom razvoju u BiH putem ODA (Zvanične pomoći razvoju).
 • Pomoć će posebno biti od koristi razvoju Bosne i Hercegovine jer se zasniva na iskustvu Japana stečenom pri saradnji sa mnogim zemljama u Aziji i centralnoj i istočnoj Evrope.

Osnovna politika japanske pomoći BiH

 • Japan, zajedno sa ostalim donatorima i međunarodnim organizacijama, pruža Bosni i Hercegovini pomoć koja za cilj ima promoviranje etničkog pomirenja i ekonomske stabilizacije, što predstavlja osnovu za jačanje mira u Bosni i Hercegovini.
 • Japanska ODA u Bosni i Hercegovini koja se ranije fokusirala na konkretnu vrstu saradnje pri postkonfliktnoj obnovi – t.j. obnovi društvene i ekonomske infrastrukture te unaprijeđenju sredstava koja se odnose na osnovne ljudske potrebe u sektorima poput zdravstva, obrazovanja itd. – preorijentisat će se na savjetodavnu vrstu saradnje, poput izgradnje kapaciteta u raznim institucijama u Bosni i Hercegovini.
 • Važno je odabrati i koncentrirati se na prioritetne sektore i sprovesti pomoć na što efikasnji način.

Prioritetni sektori za pomoć

 1. Doprinos miru
 2. Razvoj privatnog sektora
 3. Zaštita okoliša

Savjetovalište o prevari i korupciji