Assistance Record_BHS

2017/5/2
Opšti grantovi:

FY1995
 • Neprojektna pomoć: 2.500.000.000jena
FY1996
 • Neprojektna pomoć: 1.400.000.000jena
 • Pomoć za povećanje prozvodnje hrane: 500.000.000jena
 • Hitna dodjela pomoći (OSCE: Podrška Izborima): 194.000.000jena
 • Hitna dodjela pomoći (UNHCR: Podrška za obnovu i razvoj): 970.000.000jena
 • Projekat obnove glavnih prijenosnih linija: 3.095.000.000jena
 • Projekat obnove javnog prijevoza u Gradu Sarajevu (Faza I): 934.000.000jena
FY1997
 • Projekat obnove javnog prijevoza u Gradu Sarajevu (Faza II): 465.000.000jena
 • Neprojektna pomoć: 1.500.000.000jena
 • Pomoć za povećanje prozvodnje hrane: 500.000.000jena
 • Hitna dodjela pomoći (OSCE: Podrška promociji demokratije): 161.000.000jena
 • Projekat unapređenja medicinske opreme u bolnicama: 1.791.000.000jena
 • Projekat unapređenja medicinske opreme u ustanovama primarne zdravstvene zaštite (Faza I): 1.409.000.000jena
FY1998
 • Projekat za nabavku opreme za izgradnju puteva: 1.602.000.000jena
 • Pomoć za povećanje prozvodnje hrane: 500.000.000jena
 • Hitna dodjela pomoći (OSCE: Podrška promociji demokratije): 118.000.000jena
 • Projekat obnove sistema javnog prijevoza u Banjaluci: 698.000.000jena
 • Projekat unapređenja medicinske opreme u ustanovama primarne zdravstvene zaštite (Faza II): 1.341.000.000jena
FY1999
 • Pomoć za povećanje prozvodnje hrane: 500.000.000jena
FY2000
 • Projekat za nabavku opreme za deminiranje: 372.000.000jena
 • Projekat obnove sistema javnog prijevoza u Mostaru: 769.000.000jena
FY2001
 • Projekat izgradnje osnovnih škola (Faza I): 992.000.000jena
FY2002
 • Projekat izgradnje osnovnih škola (Faza II): 1.089.000.000jena
 • Projekat unapređenja rehabilitacijskih centara: 593.000.000jena
FY2003
 • Projekat obnove mosta Osanica i mosta Bogatić: 491.000.000jena
 • Projekat izgradnje mostova u Doboju i Modriči (faza izrade detaljnog idejnog rješenja): 38.000.000jena
FY2004
 • Projekat izgradnje mostova u Doboju i Modriči (faza izgradnje): ukupno: 1.023.000.000jena ( 2004. godina - 104.000.000 jena;2005. godina - 411.000.000jena;2006. godina: 508.000.000jena)
 • Projekat unapređenja medicinske opreme u ustanovama primarne zdravstvene zaštite (Faza III-1): 669.000.000jena
FY2005
 • Projekat unapređenja medicinske opreme u ustanovama primarne zdravstvene zaštite (Faza III-2): 608.000.000jena
FY2007
 • Projekat nabavke vozila i opreme za održavanje puteva: 844.000.000 jena
FY2012
 • Neprojektna grant pomoć za nabavku industrijskih proizvoda: 200.000.000 jena
FY2013
 • Neprojektna grant pomoć za nabavku japanskih SME proizvoda: 300.000.000 jena
FY2014
 • Neprojektna grant pomoć za nabavku japanskih vozila nove generacije: 500.000.000 jena
 • Neprojektna grant pomoć za nabavku japanskih SME proizvoda: 200.000.000 jena
FY 2020
 • Plan ekonomskog i socijalnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu „Projekat u vezi sa graničnom kotrolom i mjerama sigurnosti“ (Isporuka japanskih vozila): 500 miliona jen 
Zajmovi:

FY1998
 • Projekat hitnog unapređenja elektroenergetskog sistema: 4.110.000.000jena
FY2009
 • Projekat odsumporavanja dimnih gasova u TE Ugljevik: 12.633.000.000 jena
 
 

 
Tehnička saradnja
 
 • Angažovani eksperti: 105 (ukupan iznos do kraja 2015. gGodine)
 • Broj polaznika stručnih obuka: 724 (ukupan iznos do kraja 2015. godine)
 • Razvojne studije: 6
  • “Studija izvodljivosti o obnovi pogona za proizvodnju celuloze, kraft papira i ambalažnog papira u Bosni i Hercegovini”( august 1998.godine)
  • “Studija izvodljivosti o postrojenju za tretiranje otpadnih voda u Gradu Sarajevu u Bosni i Hercegovini” (novembar 1999. godine)
  • “Studija o jedinstvenom transportnom planu za Bosnu i Hercegovinu (BiHTMAP)” (mart 2001. godine)
  • “Studija o održivom razvoju kroz eko turizam u Bosni i Hercegovini” (mart  2005. godine)
  • “Studija o uspostavljanju digitalnih topografskih mapa za Bosnu i Hercegovinu” (oktobar 2005. godine)
  • ''Projekat za izradu master plana za sanaciju crnih tačaka'' (maj  2014. godine)

         Projekti tehničke saradnje
 • Projekat rehabilitacije i integracije u zajednici (novembar  2002. - maj 2004.)
 • Razvoj tehnika rehabilitacije za ljude sa posebnim potrebama (decembar 2004-oktobar 2005)
 • Projekat rehabilitacije i integracije u zajednici (Faza 2) (septembar 2005. - mart 2007.)
 • Modernizacija  informatičkog nastavnog plana u  Gramatičkoj Školi Mostar (april 2006- mart 2008)
 • Projekat održivog regionalnog razvoja kroz eko turizam (januar 2007- decembar 2009)
 • Uspostava informacijskog sistema rehabilitacije u zajednici (februar - april 2007
 • Projekat promocije SME (oktobar 2007- mart 2009)
 • Projekat modernizacije  informatičkog nastavnog plana u BiH (april 2008- juli 2010)
 • Sveobuhvatno treiranje bola (maj 2008- maj 2010)
 • Projekat izgradnje povjerenja u Srebrenici o razvoji poljoprivrednog i ruralnog poduzetništva (SACRED) (septembar 2008- novembar 2013)
 • Projekat modernizacije  informatičkog nastavnog plana u BiH (Faza 2) (august 2010- august 2014)
 • Projekat za razvoj hercegovačkog međunarodnog koridora za turizam i zaštitu okoliša (juli 2012- novembar 2015)
 • Projekat uspostave i promocije usluga mentorstva za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu (Srbija, BiH i Crna Gora) (maj 2013- mart 2016)
 • Projekat izgradnje povjerenja kroz ruralni razvoj (januar 2014- mart 2017)
 • Projekat unapređenja IT obrazovanja u Mješanoj srednjoj školi sa gimnazijskim kursem (septembar 2014- august 2016)
 • Projekat izgradnje povjerenja kroz fizičko obrazovanje (novembar 2016-oktobar 2019)
 • Projekat za izradu plana razvoja kapaciteta upravljanja i rada javnog prijevoza u Sarajevu (oktobar 2020 – oktobar 2023)
 
Ukupan iznos za tehničku saradnju: 7.045.000.000 jena
 
 
 

Grantovi u oblasti kulture

FY2003
 • Nabavka rasvjetne opreme za Narodno pozorište Bosne i Hercegovine: 49.700.000jena
FY2004
 • Nabavka mikrofilmske opreme i opreme za održavanje Arhiva Bosne i Hercegovine: 33.400.000jena
FY2008
 • Projekat unapređenja studijske opreme za Javni radio-televizijski servis Bosne i Hercegovine: 44.600.000 jena
FY2010
 • Projekat poboljšanja muzičkih instrumenata Sarajevske filharmonije: 44.000.000 jena  
 
Grant pomoći za temeljne projekte iz oblasti kulture

FY2001
 • Nabavka judo opreme za Judo savez Bosne i Hercegovine: 10.000.000 jen
FY2002
 • Nabavka opreme za restauraciju umjetničkih djela za Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine: 4.000.000 jen
FY2004
 • Nabavka opreme za restauraciju i konzervaciju Arhivu Republike Srpske: 8.000.000 jen
FY2013
 • Projekat obnove Sportskog centra u Novom Travniku: 10.000.000 jen
FY 2014
 • Projekat obnove Sportskog centra u Mostaru za pomirenje u zajednici kroz sportske aktivnosti: 29.000.000 jen
FY 2015
 • Projekat obnove laboratorija za mikrobiologiju i hemiju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu: 9.350.000 jen
FY 2022
 • Projekat opremanja Sportskog centra Borsa opremom za judo: 9.626.496 jen