Ceremonija potpisivanja za dva projekta u okviru Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti za dve osnovne škole u Kladanju i Višegradu

  

Ambasador Kazuya Ogawa 15 februara potpisao je dva Grant ugovora za projekte ljudske sigurnosti sa gospodinom Nihadom Gondžićem, direktorom Osnovne Škole "Kladanj" u Kladanju i gospodinom  Momirom Radojčićem, direktorom  Osnovne Škole "Vuk Karadžić" u Višegradu.

U okviru Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti  Vlada Japana je odlučila obezbjediti grant u iznosu 96.533,90 KM (49.357 Eura) za “Projekat obnove Osnovne škole Kladanj u Kladnju” za zamjenu bojlera za grijanje i oštećene stolarije prozora i vrata u školskim objektima i 133.145,08 KM (68.076 Eura) za “Projekat obnove Osnovne škole Vuk Karadžić u Višegradu” za obnovu stolarije, renoviranje fasade školskog objekta i zamjenu sistema grijanja u sportskim salama škole.

Ova dva grant ugovora će poboljšati situaciju u osnovnom obrazovanju u dvije opštine, a direktnu korist u ove dvije osnovne škole će imati oko 1.300 djece i oko 160 nastavnika i školskog osoblja.