Ceremonija primopredaje za “Projekat podrške aktivnostima deminiranja u Ilijašu i Busovači”

  

31 januara 2018, zamjenik šefa misije, Ambasade Japana u Bosni i Haercegovini gospodin Akihito Teruuchi, gospodin Akif Fazlic,  načelnik općine Ilijas, Asim Mekić, načelnik općine, Busovača, gospodin Tomaž Lovrenčić, direktor-ambasador ITF-a, predstavnici BHMAC-a prisustvovali su ceremoiji primopredaje za Projekat podrške aktivnostima deminiranja u Ilijašu i Busovači” koja je održana u općini Iijaš.
Vlada Japana odobrila je 314.787 eura (približno 615,000KM) za deminiranje za ukupno 295.638 kvadratnih metara terena u općinama  Ilijaš i Busovača.

Općine Ilijaš i Busovača bila su teško zagađena područja u BiH, jer su ove oblasti uključivale linije fronta tokom sukoba devedesetih. Štaviše, s obzirom na to da je velika poplava pogodila ove oblasti u maju 2014, a mnoge mine su odplutale i deminiranje u ovim oblastima bilo je pitanje hitnosti. Zahvaljujući ovom projektu u ovim područjima poboljšani su životni uslovi za oko 38.000 ljudi u ovim područjima. Osim toga, očekuje se da će ovi projekti doprinijeti razvoju lokalne ekonomije efektivnom korištenju zemljišta za poljoprivredu i šumarstvo.

Procjenjuje se da je na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine 80.000 mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (ESZR) predstavljaju ozbiljnu pretnju sigurnosti lokalnom stanovništvu u BiH. Deminiranje je jedna od prioritetnih oblasti japanske pomoći Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine, Vlada Japana je izdvojila preko 8,7 miliona eura (preko 17 miliona KM) za aktivnosti deminiranja u Bosni i Hercegovini.