Ceremonija primopredaje za “Projekat nabavke ambulantnog vozila za Dom zdravlja Sanski Most”

  

21. juna 2018. godine u Općini Sanski Most održana je ceremonija primopredaje projekta “Projekat nabavke ambulantnog vozila za Dom zdravlja Sanski Most” u prisustvu ambasadora Hideyuki Sakamoto, dr. Hazima Kapića, ministra zdravstva, rada i socijalne politike, Unsko-sanskog kantona, g-dina Faris Hasanbegović, gradonačelnika općine Sanski Most i dr. Hajrudina Boškovića, direktora Doma zdravlja Sanski Most.

U okviru Temeljne Grant Pomoći za projekte Ljudske Bezbjednosti (GAGP), Vlada Japana je dodijelila grant u iznosu od 30.955 EUR (oko 60.500 KM) Domu zdravlja za nabavku jednog ambulantnog vozila. Dom zdravlja je koristio ambulantno vozilo koje je 2006. godine donirala Vlada Japana, ali im je bilo neophodno novo vozilo usljed starosti i čestih kvarova. Ukupan broj direktnih korisnika projekta je oko 6.500 pacijenata kojima je potrebna usluga prevoza voziliom u tokom  godine.

Vlada Japana pridaje značaj poboljšanju uslova u oblasti primarnog zdravstva u Bosni i Hercegovini i prema šemi GAGP-a, od 1996. godine. podržala je preko 30 projekata u zdravstvenom sektoru.