Ceremonija primopredaje za Projekat obnove laboratorija za mikrobiologiju i hemiju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

           

Dana 22. marta 2017. godine, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, g. Kazuya Ogawa učestvovao je u ceremoniji primopredaje za Projekat obnove laboratorija za mikrobiologiju i hemiju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored ambasadora, u ceremoniji su učestvovali i prof. dr Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta i prof. dr Muhamed Smajlović, prodekan Fakulteta.
 
Vlada Japana dodijelila je 66.762 eura (130.576 KM) Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u sklopu Grant pomoći za temeljne projekte iz oblasti kulture (GACGP), za obnovu laboratorija za mikrobiologiju i hemiju.
 
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu broji 80 akademskih članova osoblja i 91. člana pomoćnog osoblja, te 564 studenta dodiplomskog i 50 studenata postdiplomskog studija. Od svog osnivanja, misija Fakulteta je fokusirana na dostizanje najviših standarda u polju obrazovanja i istraživanja u oblastima veterinarske medicine i biomedicine, dostizanja najviših standarda u oblasti zdravlja i zaštite životinja, te u oblastima sigurnosti hrane i poljoprivrednog razvoja, koji imaju važnu ulogu u zaštiti i unaprijeđenju zdravlja životinja te zdravlja populacije u Bosni i Hercegovini.
 
Japan ostaje jedan od najvećih donatora u Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine, Japan je obezbijedio preko 1 milijardu KM za oko 200 projekata koji pokrivaju skoro sve vitalne sektore, kao što su zdravstvo, obrazovanje, deminiranje, vodosnabdijevanje, zaštita okoliša, infrastruktura, kultura, sport, i druge.