Ceremonija primopredaje na Projektu obnove Osnovne škole “19. april” Derventa

  

16. marta 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na “Projektu obnove Osnovne škole “19. april” Derventa. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama Osnovne škole, su prisustvovali zamjenik šefa Misije Japana u BiH Kazumasa Miyazaki, načelnik Opštine Derventa Milorad Simić i direktorica Osnovne škole “19. april” Derventa Elvira Miljić.
 
Vlada Japana dodijela je grant u iznosu od 89.254 eura (oko 174.566 KM) Osnovnoj školi „19. april“, koja je pretrpjela velika oštećenja tokom poplava koje su zadesile školu u 2010. godini. Grant je utrošen za zamjenu prozora i vrata na školskom objektu, sanaciju sanitarnih čvorova i nabavku školskog namještaja. Realizacijom ovog projekta su stvoreni bolji uslovi za odvijanje nastavnog procesa za oko 700 učenika, i 80 nastavnika i saradnika u školi. Ugradnjom nove stolarije, projekat je doprinio značajnoj uštedi u potrošnji toplinske energije  i zaštiti okoliša.
Obrazovanje predstavlja jednu od prioritetnih oblasti kojima Vlada Japana pridaje značaj u Bosni i Hercegovini. U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte, Vlada Japana je od 1996. godine dodijelila grantove za preko 70 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini.