Ceremonija potpisivanja grant ugovora za četiri projekta Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske bezbejednosti za Dom zdravlja u Donjem Vakufu, Konjicu, Livnu i projekat osnovne škole u Sarajevu.

   


U okviru programa  Grant pomoći za Temeljne projekte ljudske bezbjednosti Vlada Japana je odlučila obezbijediti  grant u iznosu od 33.699 Eura (oko 66.000 KM) za Projekat opremanja Doma zdravlja Donji Vakuf ambulantnim vozilom; 55.526 Eura (oko 109.000 KM) za Projekat opremanja Doma zdravlja Konjic ambulantnim vozilom; 62.631 Eura (oko 122.000 KM) za Projekat opremanja Doma zdravlja Livno ambulantnim vozilom i 76.999 Eura (oko 151.000 KM) za Projekat obnove Osnovne škole Saburina u Sarajevu.

Ambasador Japana u BiH, gospodin Hideyuki Sakamoto je 28. Februara potpisao grant ugovore sa gospođom Rusmirom Bašić, direktoricomom Doma zdravlja Donji Vakuf, gospođom Jasminkom Brkan Hrvačić, direktoricom Doma zdravlja Konjic, zamjenikom direktora Doma zdravlja Livno gospodinom Robertom Kaselj i gospođom Melihom Parla, direktoricom Osnovne škole Saburina u Sarajevu.

Tri projekta za nabavku ambulantnih vozila u Domu zdravlja Donji Vakuf, Domu zdravlja Konjic i Domu zdravlja Livno će unaprijediti kvalitet pružanja medicinskih usluga u općinama. Projekat obnove Osnovne škole Saburina u Sarajevu će poboljšati sigurnost objekata i obrazovnog okruženja za djecu zamjenom oštećene stolarije kao što su prozori i vrata u osnovnoj školi.