Ceremonija potpisivanja grant ugovora za Projekat podrške aktivnostima deminiranja u opštinama Novo Goražde i Bosanska Krupa u okviru Temeljne Grant Pomoći za Projekte Ljudske Bezbjednosti

  

Dana 9 marta, u okviru Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske bezbjednosti, gospodin Akihito Teruuchi, Otpravnik poslova ambasade Japana i ambassador Tomaž Lovrenčić direktor ITF-a za unapređenje ljudske bezbednosti Japana potpisali su Ugovor za "Projekat podrške aktivnostima deminiranja u Novom Goraždu i Bosanskoj Krupi.

Vlada Japana odlučila je da dodijeli grant u iznosu od 316.220 eura (oko 620.000 KM) za aktivnosti deminiranja za ukupno 301.177 kvadratnih metara zemljišta pogođenih minama u ovim opštinama. Realizacijom ovog projekta, oko 33.000 stanovnika u obe opštine će imati  korist.

Na ceremoniji su prisustvovali i gradonačelnici opština Novo Goražde i Bosanska Krupa, kao i predstavnici BHMAC-a, Ambasade SAD-a i Ambasade Slovenije.

Procjenjuje se da je 80.000 mina i zaostalih eksplozivnih sredstava (ZES) još uvijek ostalo u minskim područjima širom Bosne i Hercegovine što predstavlja ozbiljnu pretnju za sigurnost lokalnom  stanovništvu u BiH. Deminiranje je jedna od prioritetnih oblasti japanske pomoći Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine, Vlada Japana je donirala preko 8,7 miliona EUR (preko 17 miliona KM) za aktivnosti deminiranja u Bosni i Hercegovini.