Japanska Vlada je dodijelila 66,762 Eura Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za obnovu laboratorija za mikrobiologiju i hemiju

   


Ceremonija potpisivanja ugovora za Projekat obnove laboratorija za mikrobiologiju i hemiju na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održana je 10. februara u prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Ceremoniji su prisustvovali gosp. Kazuya Ogawa, ambasador Japana u BiH, Prof. Dr. Muharem Avdishpahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, Prof. Dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakultets Univerziteta u Sarajevu, te osoblje fakulteta.

Japan je odlučio odobriti sredstva u iznosu od 66,762 eura (oko 130,576 KM) Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za obnovu laboratorija za mikrobiologiju i hemiju, koje se koriste u svom izvornom stanju od 1974. godine. Sredstva su obezbijeđena u okviru grant pomoći za temeljne projekte iz oblasti kulture (Grant Assistance for Cultural Grassroots Project Scheme) za obnovu laboratorije za mikrobiologiju, laboratorije za hemiju, obnovu prostorije za pripreme pri laboratoriji za hemiju, kupovinu 26 laboratorijskih stolica, 2 projektora, 2 projekcijska platna, 2 laptopa, 2 ploče za prezentaciju, 2 klima uređaja i 11 laboratorijskih mikroskopa.

Na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zaposleno je 80 članova akademskog osoblja i 91 član pomoćnog osoblja, a nastavu pohađa 564 studenta dodiplomskog studija i 50 studenata postdiplomskog studija. Od osnivanja Fakulteta, misija ove obrazovne institucije se fokusira na obezbijeđivanje visokih standarda u obrazovanju i istraživanju na polju veterinarske medicine i biomedicine, te dostizanja najviših standarda u zdravstvenoj zaštiti i dobrobiti životinja, kao i osiguranju kvalitete hrane te poljoprivrednog razvoja. Fakultet stoga ima značajnu ulogu u zaštiti zdravlja životinja te zdravlja cjelokupnog stanovništva.

Japan ostaje jedan od najvećih donatora na bilaternoj osnovi u Bosni i Hercegovini. Od 1996. godine do danas, Japan je donirao preko 1 milijardu KM za realizaciju više od 200 projekata u gotovo svim vitalnim sektorima kao što su primarna zdravstvena zaštita, obrazovanje, deminiranje, vodosnabdijevanje, poljoprivreda, zaštita životne sredine, infrastruktura, kultura, sport itd.

Ova ceremonija potpisivanja ugovora se organizira u okviru obilježavanja 20. godišnjice diplomatskih odnosa između Japana i Bosne i Hercegovine. Ceremonija ima posebno značenje u otvaranju novog poglavlja diplomatskih odnosa i jačanja prijateljske saradnje između Japana i BiH.