Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Breza medicinskom opremom”

 

23. novembra 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Breza medicinskom opremom”. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama Doma zdravlja Breza, smještenim u istoimenoj Općini u sjevero-istočnom dijelu Bosne i Hercegovine, su prisustvovali Ambasador Japana u BiH Kazuya Ogawa, ministar zdravstva Zeničko-dobojskog Kantona Dragoljub Brenjo, načelnik Općine Breza Munib Zaimović i direktor Doma zdravlja Breza Nisad Šabanović.

U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte (GAGP), Vlada Japana je dodijelila iznos od 138.500 KM (70.813 eura) Domu zdravlja Breza za nabavku novog radiološkog aparata. U direktne korisnike projekta se ubraja oko 6.000 pacijenata Doma zdravlja na godišnjem nivou, koji imaju potrebu za dijagnostičkim radiološkim pretragama uslijed respiratornih tegoba, dok su indirektni korisnici oko 14.000 stanovnika ove Općine.
 
Vlada Japana pridaje značaj unaprijeđenju sektora primarne zdravstvene zaštite u BiH. 
Od 1996. godine, u okviru GAGP granta Vlada Japana je podržala oko 30 projekata u ovom sektoru širom zemlje.