Ambasador Japana Kazuya Ogawa prisustvovao je ceremoniji primopredaje opreme nabavljene od strane UNHCR-a, financirane od strane japanske vlade, Crvenom križu Bosne i Hercegovine

   

 

Ambasador Japana u BiH Kazuya Ogawa, 29. januara u Sarajevu, prisustvovao je ceremoniji primopredaje opreme nabavljene od strane UNHCR-a, financirane od strane japanske vlade, Crvenom križu Bosne i Hercegovine.
Vlada Japana odlučila je u septembru 2015. izdvojiti milijun američkih dolara UNHCR-u, pod projektom UNHCR-a pod nazivom "Pomoć u hitnim slučajevima za priljev izbjeglica i migranata u Europi", s ciljem pružanja podrške poboljšanju prihvatnih centara za izbjeglice i migrante koji prolaze kroz zemlje Zapadnog Balkana, a u ovom okviru je regionalnom uredu UNHCR-a u Sarajevu osigurano 108.000 američkih dolara za spremnost na mogući priljev izbjeglica i migranta, i koristeći se tim japanskim sredstvima, ured je nabavio 5.000 deka, 1.000 dušeka za spavanje, 1.000 plastičnih plahti i sl. koje se čuvaju u skladištu UNHCR-a u Sarajevu. Međutim, ove stavke nisu korištene do sada jer broj izbjeglica ili migranata koji su se kretali na teritoriji Bosne i Hercegovine nikada nije dosegao nivo na kojem bi Vlada Bosne i Hercegovine tražila potporu UNHCR-a u osiguravanju raspodjele te opreme. Stoga je odlučeno daljnje prenošenje ove opreme Crvenom križu Bosne i Hercegovine, kao jednom od glavnih partnera UNHCR-a u ovoj zemlji.
 
Gđa. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, gđa. Francesca Bonelli, zamjenica regionalnog predstavnika UNHCR, i gosp. Branko Leko, generalni sekretar Crvenog križa BiH, također su prisustvovali ceremoniji i ponovno izrazili zahvalnost na podršci japanske vlade.