Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Domaljevac Šamac medicinskom opremom”

  

16. juna 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Domaljevac Šamac medicinskom opremom”. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama Doma zdravlja Domaljevac Šamac, su prisustvovali zamjenik šefa Misije Japana u BiH Kazumasa Miyazaki, načelnik Općine Domaljevac Šamac Mario Jurkić i direktor Doma zdravlja Domaljevac Šamac Mario Pranjić.

U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte (GAGP), Vlada Japana je dodijelila iznos od 42.642 eura (83,401.85 KM) Domu zdravlja Domaljevac Šamac za nabavku ultrazvučnog aparata i seta laboratorijske opreme. Na godišnjem nivou, ukupan broj direktnih korisnika ultrazvučnog aparata je oko 600 korisnika, dok je broj korisnika laboratorijskih usluga na godišnjem nivou oko 1500 korisnika uključujući biološke, bakteriološke i hematološke pretrage. Nadalje, oko 5.600 stanovnika koji nastanjuju ovu Općinu su indirektni korisnici projekta.

Vlada Japana pridaje značaj projektima u zdravstvenom sektoru. Od 1996. godine, Vlada Japana je u okviru GAGP granta podržala oko 30 projekata u ovom sektoru u Bosni i Hercegovini.