Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Doboj medicinskom opremom”

  

2. novembra 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Doboj medicinskom opremom”. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama Doma zdravlja Doboj, su prisustvovali zamjenik šefa Misije Japana u Bosni i Hercegovini
Kazumasa Miyazaki, zamjenik gradonačelnika Doboja Dragan Vasilić i direktor Doma zdravlja Doboj Radoslav Nikolić.
 
U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte (GAGP), Vlada Japana je dodijelila iznos od 77.869 eura (152.300 KM) Domu zdravlja Doboj za nabavku novog višenamjenskog digitalnog radiološkog uređaja. Direktni korisnici radioloških usluga projekta su oko 5.400 pacijenata na godišnjem nivou koji imaju potrebu za radiološkim snimanjima u Domu zdravlja, dok su indirektni korisnici oko 79.000 građana Opštine Doboj.
 
Vlada Japana pridaje značaj unaprijeđenju sektora primarne zdravstvene zaštite u BiH. 
Od 1996. godine, Vlada Japana je u okviru GAGP granta podržala oko 30 projekata u ovom sektoru širom zemlje.