Terenska posjeta “Projekatu podrške aktivnostima deminiranja u općinama Ilijaš i Busovača”

  
  Ambasador Japana u BiH, Kazuya Ogawa, učestvovao je u terenskoj posjeti 19. jula, koju je organizirao ITF, za “Projekat podrške akitivnostima deminiranja u općinama Ilijaš i Busovača”, u općini Ilijaš lociranoj u jugoistočnom dijelu BiH. Pored ambasadora Ogawe, terenskoj posjeti prisustvovali su i predstavnici BHMAC, načelnik općine Ilijaš i drugi. Vlada Japana je 16. marta dodijelila grant u iznosu od 314.787 EURO (preko 615.000 KM) za deminiranje terena ukupne površine 295.638 m2u ove dvije općine.
Tokom terenske posjete ambasador Ogawa je dobio pojašnjenja vezana za minsku situaciju i potrebi za deminiranjem na lokalitetu i posmatrao demonstraciju deminerskih poslova.
U Bosni i Hercegovini još uvijek ima oko 80.000 mina na 2,2% od ukupne teritorije, iako je prošlo više od 20 godina od završetka ratnih sukoba 90ih godina. Od završetka sukoba, 1.751 osoba je povrijeđena i 612 ih je umrlo od posljedica mina. Deminiranje doprinosi ne samo smanjenju ljudskih žrtva, već i preobrazbi miniranih područja u zemlju za poljoprivredu, industriju i stanovanje.
Deminiranje je jedan od prioriteta japanske pomoći Bosni i Hercegovini. Vlada Japana je dodijelila grantove u iznosu od preko 8.3 miliona EUR (cca. 160 miliona KM) od 1996 godine.
Referenca:
Ceremonija potpisivanja grant ugovora za Projekat podrške aktivnostima deminiranja u općinama Iliijaš i Busovača.: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000497.html
ITF izvještaj: http://bit.ly/2uChB8L.