Ceremonija potpisivanja granta ugovore za četiri projekta u okviru GAGP-a za tri osnovne škole u Šekovićima, Banovićima i Bratuncu i Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Sanski Most

  


U okviru Temeljne Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti (GAGP), Vlada Japana je odlučila obezbjediti grant u iznosu 71.047 eura (oko 139.000 KM) za Projekat obnove Osnovne škole Jovan Dučić u Šekovićima; 45,823 eura (oko 90.000 KM) za Projekat obnove Osnovne škole Banovići u Banovićima i 45,347 eura (oko 89.000 KM) za Projekat obnove Osnovne škole Branko Radičević u Bratuncu, i 30,955 eura (oko 61.000 KM) za Projekat nabavke ambulantnog vozila Domu zdravlja Sanski Most.

Ambasador Japana u BiH, gdin Kazuya Ogawa 2. marta 2017. godine je potpisao grant ugovore sa gđom Milicom Vasilić, direktoricom OŠ Jovan Dučić iz Šekovića, gđom Enisom Lapandić, direktoricom OŠ Banovići iz Banovića, gdinom Savom Miloševićem, direktorom OŠ Branko Radičević iz Bratunca i gdinom Hajrudinom Boškovićem, direktorom Doma zdravlja Sanski Most

Tri projekta za obnovu OŠ Jovan Dučić u Šekovićima, OŠ Banovići u Banovićima, OŠ Branko Radičević u Bratuncu će poboljšati sigurnost i unaprijediti ambijent osnovnog obrazovanja za djecu zamjenom oštećenog krova, stolarije kao što su prozori i vrata u pomenutim osnovnim školama. U cijeloj opštini projektom nabavke ambulantnog vozila poboljšati će se kvalitetno pružanje usluga transporta pacijenata u hitnim slučajevima.