Ceremonija primopredaje za “Projekat obnove Osnovne škole Vuk Karadžić u Višegradu”

 
  

Dana 10. juna 2019. godine, u opštini Višegrad održana je ceremonija primopredaje „Projekta obnove Osnovne škole Vuk Karadžić u Višegradu“, uz prisustvo ambasadora Hideyuki Sakamoto, Momira Radojčića, direktora Osnovne škole Vuk Karadžić.

Vlada Japana dodijelila je Osnovnoj školi grant u iznosu 68.076 EUR (oko 133.100 KM) za zamjenu kotlova za grijanje i popravku oštećene stolarije kao što su prozori i vrata u školskim zgradama. Prije realizacije ovog projekta, škola je bila suočena s problemom opasnosti od povreda usljed oštećene stolarije. Ukupan broj direktnih korisnika projekta je oko 680 učenika i 90 nastavnika i osoblja u školi.

Vlada Japana pridaje značaj unapređenju uslova u oblasti osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i od 1996. godine dodjelila je grantove za preko 90 obrazovnih institucija.