Plan ekonomskog i socijalnog razvoja za Bosnu i Hercegovinu "Projekat u vezi sa graničnom kontrolom i mjerama sigurnosti" Ceremonija primopredaje

2023/5/26

Ambasador Kinefuchi je 25. maja 2023. godine prisustvovao ceremoniji primopredaje Plana ekonomskog i socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine za fiskalnu 2023. godinu, pod nazivom „Projekat u vezi sa graničnom kontrolom i mjerama sigurnosti“.
 
Ovaj projekat predstavlja bespovratnu pomoć od 500 miliona jena koji je potpisan između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana 2021. godine. Na ceremoniji primopredaje, 37 Toyota Land Cruisera je isporučeno Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine.
 
Svečanosti su prisustvovali gdin. Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH, gdin. Mirko Kuprešaković, direktor Granične policije BiH, kao i predstavnici Toyota Adria i Toyota BiH.
 
Na ceremoniji primopredaje, ambasador Kinefuchi rekao je da je Japan donirao značajna sredstva kako bi pomogao izgradnju države BiH, s ciljem poboljšanja kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine i podrške reformama za članstvo u EU. Navodeći da je Japan pružio pomoć Bosni i Hercegovini, napomenuo je i da se nada da će nabavka ovih vozila dovesti do unapređenja odgovarajućih kapaciteta granične kontrole u Bosni i Hercegovini, što je važno za ulazak u EU.
 
Ministar sigurnosti Nešić izrazio je zahvalnost Japanu, navodeći da je pomoć Japana u velikoj mjeri pomogla policiji na terenu u Bosni i Hercegovini, te da je izuzetno važna sa stanovišta poboljšanja efikasnosti provođenja zakona, posebno u oblasti ​​mjera protiv ilegalne migracije.
 
Obezbijeđenih 37 vozila su uručena na korištenje Graničnoj policiji BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Službi za poslove sa strancima, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, Ministarstvu unutrašnjih poslova RS-a, Republičkoj upravi civilne zaštite, Federalnoj upravi civilne zaštite, te ministarstvima unutrašnjih poslova Unsko–sanskog kantona, Kantona Sarajevo, Zeničko–dobojskog kantona i Bosansko–podrinjskog kantona.