Ceremonija primopredaje projekta stabilizacije klizišta realizovanog u saradnji sa Razvojnim programom UN /UNDP/ pod nazivom “Upravljanje rizicima od klizišta u BiH”

  

Dana 12. maja 2016. godine izvršena je primopredaja projekta stabilizacije klizišta u Gradu Doboju, koji je realizovan u sklopu većeg projekta pod nazivomUpravljanje rizicima od klizišta u BiH”, koji se radi u saradnji sa Razvojnim programom UN /UNDP/. Zamjenik šefa Misije Japana u Bosni i Hercegovini Kazumasa Miyazaki prisustvovao je svečanoj ceremoniji zajedno sa generalnim direktorom Bolnice "Sveti apostol Luka” Vladom Đurđevićem i šefom Odsjeka za energiju i zaštitu životne sredine UNDP-a Sanjinom Avdićem.

 

Kao odgovor na dugoročne potrebe nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. godine, Vlada Japana donirala je UNDP-u 2.940.000 američkih dolara. Ovim projektom osigurava se konkretna podrška lokalnim vlastima na 9 područja pogođenih klizištima i poplavama (Doboj, Goražde, Maglaj, Srebrenik, Tuzla, Vogošća, Zenica, Zvornik i Žepče) za sanaciju i stabilizaciju klizišta putem ulaganja s ciljem smanjenja rizika, te za jačanje kapaciteta za upravljanje klizištima i njihovo praćenje. U Doboju je sanirano klizište koje je ugrožavalo dvije zgrade dobojske bolnice. Dobojska bolnica pokriva područje na kojem živi oko 270.000 stanovnika.