Ambasador Ogawa je prisustvovao ceremoniji primopredaje opreme donirane kroz japansku neprojektnu grant pomoć za obezbjeđenje japanskih proizvoda malih i srednjih preduzeća za 6 komunalnih preduzeća “Vodovod i kanalizacija”.

  

18. januara, Ambasador Japana u BiH, gosp. Kazuya Ogawa i Nj.E. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH su prisustvovali ceremoniji primopredaje opreme za 6 komunalnih preduzeća “Vodovod i kanalizacija” čija vrijednost iznosi cca 1.1 milion KM.
 
Ovaj grant jeste dio neprojektne grant pomoći za obezbjeđenje japanskih proizvoda malih i srednjih preduzeća (fiskalna godina 2013), i oprema kao što su vodene pumpe, detektori curenja vode, radari za penetriranje tla, nabavljeni od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, će biti instalirana u komunalnim preduzećima “Vodovod i kanalizacija” Istočno Sarajevo, Višegrad, Prača, Kupres, Vareš i Banja Luka.
 
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Gosp.Šarović je u svom govoru napomenuo da japanska pomoć u BiH direkto pomaže građane i lokalnu zajednicu.