Posjeta ambasadora Sakamota Višegradu zajedno sa ambasadorima V4 država Višegradske grupe

  


Ambasador Hideyuki Sakamoto je 9. aprila posjetio Višegrad zajedno sa ambasadorima V4 država Višegradske grupe (Slovačka, Češka Republika, Republika Poljska i Mađarska) kako bi upoznali grad i njegove izazove, razmatrajući mogućnost buduće saradnje.
Oni su takođe upriličili kurtuaznu posjetu gospodinu Mladenu Đureviću, gradonačelniku Opštine Višegrad i gospodinu Bilalu Memiševiću, predsjedniku Skupštine opštine.