Ceremonija primopredaje za „Projekat obnove Osnovne škole Saburina u Sarajevu“(V4 + Japanska saradnja)

2019/12/12
      


 

Dana 12. decembra 2019. godine, u Osnovnoj školi Saburina u Sarajevu održana je ceremonija primopredaje za „Projekat obnove osnovne škole Saburina“ u kojoj je prisustvovao ambasador Japana g. Sakamoto Hideyuki, ambassadori V4 zemalja (Višegradska grupa : Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka), gđa. Zineta Bogunić, ministrica obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo kao i gospođa Meliha Parla, direktorica osnovne škole Saburina.

Ceremonija primopredaje održana je za zajednički razvojni projekat u Osnovnoj školi Saburina u okviru programa Japana i V4 zemalja za saradnju zapadnog Balkana. Kao dio ove saradnje, vlada Japana dodijelila je 76,999 EUR (150.595, 36 KM) Osnovnoj školi Saburina za popravak oštećene stolarije poput prozora, prozorskih okvira i vrata u školi. Ukupan broj neposrednih korisnika projekta je oko 260 učenika, 40 nastavnika i osoblja u školi.

Vlada Japana pridaje značaj poboljšanju obrazovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, a podržala je više od 80 obrazovnih institucija od 1996. godine.