Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Maglaj medicinskom opremom”

  

2. novembra 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Maglaj medicinskom opremom”. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama Doma zdravlja Maglaj, su prisustvovali zamjenik šefa Misije Japana u Bosni i Hercegovini
Kazumasa Miyazaki, ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Dragoljub Brenjo, načelnik Općine Maglaj Mehmed Mustabašić i direktorica Doma zdravlja Maglaj Emira Drnda Čičeklić.
 
U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte (GAGP), Vlada Japana je dodijelila iznos od 77.869 eura (152.300 KM) Domu zdravlja Maglaj za nabavku novog višenamjenskog digitalnog radiološkog uređaja. Direktni korisnici radioloških usluga projekta su oko 5.000 pacijenata na godišnjem nivou koji imaju potrebu za radiološkim snimanjima u Domu zdravlja, dok su indirektni korisnici oko 25.000 građana Općine Maglaj.  
 
Vlada Japana pridaje značaj unaprijeđenju sektora primarne zdravstvene zaštite u BiH. 
Od 1996. godine, Vlada Japana je u okviru GAGP granta podržala oko 30 projekata u ovom sektoru širom zemlje.