Ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Šamac medicinskom opremom”

  

15. juna 2016. godine je održana ceremonija primopredaje na “Projektu opremanja Doma zdravlja Šamac medicinskom opremom”. Ceremoniji, koja je održana u prostorijama Doma zdravlja Šamac, su prisustvovali zamjenik šefa Misije Japana u BiH Kazumasa Miyazaki, načelnik Opštine Šamac Savo Minić i direktor Doma zdravlja Šamac Dragan Ilinčić.

U okviru Grant programa Vlade Japana za temeljne projekte (GAGP), Vlada Japana je dodijelila iznos od 77.869 eura (152.300 KM) Domu zdravlja Šamac za nabavku novog višenamjenskog radiološkog uređaja. Direktni korisnici radioloških usluga projekta su 1.500 pacijenata, dok su indirektni korisnici oko 19.000 građana Opštine Šamac i oko 6.000 stanovnika susjednih Opština Donji Žabar i Pelagićevo.

Vlada Japana pridaje značaj projektima u zdravstvenom sektoru. Od 1996. godine, Vlada Japana je u okviru GAGP granta podržala oko 30 projekata u ovom sektoru u Bosni i Hercegovini.